Meny
Bli medlem

Sp sier ja til å ta imot flere syriske flyktninger

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiets sentralstyre vedtok i dag at Norge bør kunne ta i mot 10.000 syriske flyktninger.

-    Situasjonen i Syria er alvorlig og behovet for hjelp er stort. Her må også Norge bidra, både ved at Norge tar imot flere flyktninger, men også gjennom friske bistandsmidler for å avhjelpe den akutte situasjonen i nærområdene, sier Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet.

Senterpartiet mener en slik flyktningsdugnad må gjøres i samarbeid med kommunene. Partiet mener også at dersom kommunene skal klare å ta imot og ivareta 10.000 flyktninger må kommunene få dekket 100 % av sine kostnader ved bosetning av flyktninger, inkludert bokostnader.

-     I dag får kommunene dekket 90 % av kostnadene. Dersom kommunene får dekket alle utgiftene tror jeg at vi raskere kan få på plass en ordning i de ulike kommunene slik at flest mulig blir bosatt fortest mulig, sier Vedum.

Senterpartiet mener også at det er viktig å ikke glemme de som allerede sitter på et mottak.

-    Nå er det viktig at man setter seg ned sammen med kommunene for å løse de bosettingsutfordringene vi står ovenfor. Ekstrainnsatsen må ikke gå på bekostning av de som nå sitter på mottak og venter på bosetting.

Senterpartiet vil nå sette seg ned sammen med de andre partiene i håp om å få til en samlet politisk løsning i Stortinget.


Vedtak om syriske flyktninger fattet på Senterpartiets sentralstyre 24.04.15

•    Senterpartiet mener at Norge bør kunne ta imot 10.000 syriske flyktninger i løpet av
de neste 2-3 årene.

•    Dette krever at staten klarer å løse bosettingsutfordringen sammen med kommunene.

•    Ekstrainnsatsen må ikke gå på bekostning av de som nå sitter på mottak og venter på bosetting.

•    Kommunene må få dekket 100 % av sine kostnader ved bosetning av flyktninger, inkludert bokostnad.

•    Det må i tillegg komme en ekstrabevilgning for å avhjelpe situasjonen i de aktuelle kriseområdene.

•    Vi har som mål å få til en samlet politisk løsning i Stortinget.