Meny
Bli medlem

Sp slåss for beredskapslagring av matkorn

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet har fremmet et forslag i Stortinget om at staten må sikre Stavanger Havnesilo som en del av beredskapslagring av matkorn. Saken har vært til behandling i næringskomiteen. Da ble det klart at regjeringspartiene samt Venstre og KrF velger å skyve ansvaret foran seg og vente på enda en utredning.

- Dette er ansvarsfraskrivelse! slår næringskomiteens leder, Geir Pollestad, fast. Høyre, FrP, KrF og Venstre ble i budsjettforliket i høst enige om å utrede behovet for en ordning med kornlager - under ett år etter at slike kornlagre ble utredet og anbefalt av Statens Landbruksforvaltning. Dette kan ikke være i tråd med løftet om mindre byråkrati og mer gjennomføringskraft, sier Pollestad.

- Spørsmålet om å etablere et beredskapslager er tilstrekkelig utredet gjennom SLFs utredning fra 2013. Regjeringens sendrektighet er ikke til hinder for vedtak om og en bevilgning til beredskapslagring av matkorn i revidert statsbudsjett 2014. Her står det kun på viljen, sier Pollestad, som påpeker at FrP har programfestet at det skal etableres et beredskapslager for korn tilsvarende norsk forbruk i ett år.

Forslaget der Senterpartiet ber regjeringen så raskt som mulig komme med en sak om etablering av beredskapslagring av matkorn, fikk kun støtte av Ap.

- Selv om flertallet vendte tommelen ned for forslaget og ikke tar ansvar for et beredskapslager for matkorn i denne omgang, vil Sp slåss videre. Revidert statsbudsjett blir neste mulighet for å få med stortingsflertallet til å ta ansvar i et så viktig spørsmål. Matberedskap vil være en svært viktig del av vår beredskap framover, så denne kampen har vi ikke råd til å tape, avslutter Pollestad.

I 2004 ble beredskapslagringen av korn avviklet fordi den nasjonale produksjonen ble ansett å være tilstrekkelig, og verdensmarkedet ble vurdert til å kunne sikre leveranser til Norge. I dag er den nasjonale kornproduksjonen fallende. Kornarealet i Norge har blitt betydelig mindre siden 1991, og avkastningen per dekar har stagnert. I tillegg har Norge en forventet befolkningsvekst på 20 pst. de neste 20 årene. De norske kornavlingene var høsten 2013 de laveste på 37 år, og resultatet ble en import på nesten 60 pst.

 

Saken debatteres i Stortinget 22. mai.