Meny

Sp står fast på treårig på Dombås

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
Senterpartiet går inn for å etablere et treårig videregående skoletilbud på Dombås.

Flere viktige skolesaker skal behandles i fylkestinget i dag. Blant annet skal framtida for et videregående skoletilbud på Dombås avgjøres.

Der vil Senterpartiet fremme forslag om et treårig studiespesialiserende tilbud lokalisert i egne lokaler i tilknytning til Dovre ungdomsskole. Det er samme standpunkt som Senterpartiet hadde da fylkestinget i februar vedtok å legge ned den videregående skolen på Hjerleid og gikk inn for å etablere et videregående skoletilbud på Dombås. 

- Det skal utredes både ett- og treårig tilbud innen studiespesialisering. Vi ønsker at det skal være treårig, sa Sps gruppeleder, Aud Hove da. 

- Sp har hele tiden vært klar på en desentralisert skulestruktur, og da spesielt i Nord-Gudbrandsdalen. Vi ber storting og regjering om å drive distriktspolitikk og legge mer i potten til Innlandet for at vi skal kunne utvikle oss på samme måte som andre deler av landet. Da må vi være villige til å følge same prinsipp på fylkesnivå, sier hun i dag.  

Senterpartiets løsning er også den som er ønsket lokalt. I går ble det klart at Arbeiderpartiet ønsker en annen løsning for Dombås. Deres forslag er et ettårig tilbud i studieforberedende, samt ettårige tilbud i yrkesfagene service og samferdsel og helse og oppvekstfag. 

Senterpartiet ønsker også at det, fra og med skoleåret 2015/2016, skal det opprettes et tilbud innenfor helsefagarbeider og bygg- og anleggsteknikk basert på vekslingsmodellen på Dombås.