Meny
Bli medlem

Sp står vakt om Forsvaret i nord

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
På årsmøtet i Troms Senterparti var Forsvaret og arbeidet med ny langtidsmelding for Forsvaret et av temaene som var oppe til debatt, og årsmøtet vedtok enstemmig følgende uttalelse:

 

Regjeringen har nå satt i gang arbeidet med ny langtidsmelding for Forsvaret. Signaler tyder på Forsvaret vil benytte anledningen til å motarbeide deler av den vedtatte strukturen for noen av Forsvarets avdelinger.

Årsmøtet i Troms Senterparti er opptatt av at Forsvaret nå må gjennomføre den langtidsplanen som Stortinget har vedtatt, og vil ikke akseptere eventuelle omkamper fra Forsvarets side. Den senere tid har det kommet klare signaler om at Forsvaret er illojale mot vedtak fattet av Stortinget, og dette er fullstendig uakseptabelt. Noe som kan føre til uante økonomiske og operative konsekvenser.

Forsvarets langtidsplan som ble vedtatt i Stortinget i 2012 er en god og omfattende plan, og det er nå viktig at denne blir gjennomført. I dette ligger at nødvendige investeringer blir gitt prioritet og at vedtatte driftsmessige forhold blir gjennomført. Dette gjelder særlig for Luftforsvarets avdelinger ved hhv Bardufoss flystasjon og CRC Sørreisa.

Troms Senterparti er opptatt av at den vedtatte langtidsmeldingen for Forsvaret også skal gjennomføres for de øvrige områdene, som Hæren og Sjøforsvaret. 

Troms Senterparti aksepterer ikke omkamp på de vedtak som Stortinget har fattet om Forsvarets fremtidige struktur.

Av Irene Lange Nordahl, fylkesleder i Troms Senterparti, Ole Edvin Langaune, leder Sørreisa Senterparti og Bengt Magne Luneng, leder Målselv Senterparti