Meny
Bli medlem

Sp støtter kystens opprør - fiskeripolitikk for lokal verdiskaping

Sist endret: 27.09.2020
- Senterpartiet støtter kystens opprør og vil ha en fiskeripolitikk for lokal verdiskaping. En svekkelse av leveringsplikten gjennom endret innretning eller geografisk inndeling må stanses, sier sentralstyret i partiet i en resolusjon vedtatt i dag.

Resolusjon vedtatt av sentralstyremøte i Senterpartiet 3. mars 2014:

Senterpartiet støtter kystens opprør - fiskeripolitikk for lokal verdiskaping

Senterpartiets fiskeripolitikk har som utgangspunkt at fiskeriressursene fortsatt skal eies av det norske folk i fellesskap, og forvaltes langsiktig slik at den gir liv og arbeid til lokalsamfunn langs hele vår kyst. Tilløp til privatisering av disse ressursene er ikke akseptabelt. Senterpartiet mener at en svekkelse av leveringsplikten gjennom endret innretning eller geografisk inndeling må stanses.

Regjeringens forslag om å fjerne leveringsplikten knyttet til lokalsamfunnene og erstatte det med regional leveringsplikt er oppskriften på ytterligere avfolking av kysten i nord. Dette er i praksis en avvikling av leveringsplikten som gir to selskap en grov konkurransefordel sammenliknet med andre aktører. Trålerkonsesjoner som er tildelt på betingelse av levering til landanlegg, må inndras dersom leveringsforpliktelsene ikke lengre kan opprettholdes.

Regjeringa kuttet hele vekstpakken for hvitfisk som den rødgrønne regjeringen foreslo i årets statsbudsjett. Det innebar at viktige markedstiltak og midler til forskning og utvikling uteble. Senterpartiet forventer at regjeringa tar grep og bidrar med mer kapital til innovasjon, og til tiltak som kan gi større markeder for norsk sjømat.

Forvalteransvar og lokal verdiskaping er et verdigrunnlag i Senterpartiets politikk verdigrunnlag. Dette skal gi grunnlag for rettferdig fordeling av godene og en politikk som tar hele landet i bruk.

Senterpartiets fiskeripolitikk har som utgangspunkt at fiskeriressursene fortsatt skal eies av det norske folk i fellesskap, og forvaltes langsiktig slik at den gir liv og arbeid til lokalsamfunn langs hele vår kyst. Dette viktige prinsippet er nedfelt i deltakerloven. For Senterpartiet er det viktig at dette prinsippet ikke utvannes.

Senterpartiet ønsker en variert fiskeflåte med kystfiskeflåten som bærebjelke for bosetting og sysselsetning. For å sikre stabile leveranser til landanlegg har noen fiskerikonsern fått overta torsketrålkvoter under forutsetning av at fisk ble levert til en rekke landanlegg.  Gjennom mange år har disse avtalene blitt dårlig fulgt opp. Landanlegg har vært ute av drift og lokalsamfunn har opplevd økt fraflytting som følge av dette. Driften har delvis vært opprettholdt ved leveranser fra kystfiskeflåten, mens trålerne har fryst fisken fersk ombord for direkte eksport.

Siden 2005 har fangsten økt kraftig og ifølge Fiskeridirektoratets fangststatistikk er 2/3 av denne tildelt havfiskeflåten. Kun 26 prosent av kvotene er tildelt kystfiskeflåten under 28 meter. Denne utviklingen gjør det stadig vanskeligere å sikre lokal verdiskaping og utvikling av livskraftige lokalsamfunn langs kysten i nord.