Meny
Bli medlem

Sp til motangrep mot regjeringens tvangsplaner for kommunene

Sist endret: 27.09.2020
- Jeg frykter at regjeringen vil komme med et opplegg for kommunereform som innebærer en framelsking av store kommuner og en sakte utarming av de små, sier Heidi Greni, Sps kommunepolitiske talsperson. Som motsvar legger nå Sp fram en 12-punktsliste for reformer i kommunesektoren.

Hvor langt skal folk måtte reise?

- Jeg vil be både Sanner og Solberg å fortelle meg hvor langt folk skal måtte reise for å få offentlige tjenester. Ut i fra de signaler og lekkasjer som har kommet fra regjeringen kan det se ut til at de vil dyrke de store og droppe de små. Da vil det ikke lenger være slik at du vil få de samme tjenestene i små kommuner som i de store, og på sikt flytter kanskje folkene etter tjenestene og stenger døren der de bor, sier stortingsrepresentant Heidi Greni. 

 

Sp mot regjeringas overstyring

- Senterpartiet vil ha reformer i kommunesektoren som forbedrer tjenestetilbudet og fremmer folkestyret. Vi vil ikke være med på regjeringens forslag til overstyring av lokaldemokratiet, slik Solberg og Sanner legger opp til.  Senterpartiet har laget en 12-punkts liste for reformer i kommunesektoren som vil være styrende for partiets bidrag til en kommunereform gjennom Stortingets behandling i vår.  For Senterpartiet vil det bl.a. være sentralt at kommunesammenslåinger skal skje frivillig, at oppgavene som framtidens kommuner skal løse må på plass først og at fylkeskommunenes rolle og oppgaver drøftes samtidig med kommunenes.

 

Regjeringas svar alltid større enheter

- Regjeringens ønske om å gjøre norske kommuner mye større, er nok et resultat av en blind tro på stadig større enheter. Vi ser dette også når det gjelder politistasjoner, lokalsykehus, skoler og domstoler. Uansett hva spørsmålet er, regjeringas svar er alltid det samme; større enheter. I sin iver etter større enheter bør både Sanner og Solberg komme seg ut der folk bor rundt om i hele Norge. Dersom de gjør det vil de skjønne hvorfor jeg nekter å akseptere tvangssammenslåing og nedlegging av kommunene til folk, sier Greni.

 

Folk mest fornøyd i små kommuner

- Det er i de små kommunene at folk er mest fornøyd med velferdstilbudet. Der kjenner de politikerne og administrasjon som de kan ta opp sine saker med og som har lokalkunnskap nok til å finne løsninger som passer innbyggerne.  I små kommuner kjenner innbyggerne både legen sin og læreren til barna sine. Her nyter innbyggerne ressursen som har gjort Norge til det fantastiske landet vi er, sier Heidi Greni, som er stortingsrepresentant for Senterpartiet i Sør-Trøndelag. 

 

Senterpartiets 12-punktsliste for reformer i kommunesektoren:

 1. Offentlig tjenesteproduksjon skal løses på laveste effektive nivå.

 2. Frivillighetsprinsippet skal ligge til grunn

 3. Inntektssystemet skal ikke brukes til å fremme endringer i kommunestrukturen

 4. Lokaldemokratiet skal styrkes

 5. Folkestyret i storbyene skal styrkes

 6. Oppgavene må på plass først

 7. Barnevernet skal styrkes gjennom ny organisasjonsmodell

 8. Mindre statlig regelstyring, rapportering og rammer for oppgaveløsingen

 9. Kommunenes rolle som lokal samfunnsutvikler må sikres

 10. Kommunenes betydning for bosetting i hele landet skal med i reformarbeidet

 11. Fylkeskommunenes rolle må inn i kommunereformen

 12. Interkommunale samarbeid er en del løsningen, ikke problemet.