Meny
Bli medlem

Sp tok «skolebaronene» til Stortinget

Sist endret: 27.09.2020
- Hva vil regjeringen gjøre for å tette de smutthullene som åpenbart finnes for eiere som vil gjøre seg rik på statsstøtte og skolepenger fra private høyskoler? spurte Marit Arnstad statsminister Erna Solberg.Statsminister Erna Solberg måtte svare på spørsmål knyttet til den såkalte «skolebaron-saken» i Stortingets muntlige spørretime i dag.  Saken hvor eierne av privatskolekonsernet Anton B Nilsen (ABN) har tatt ut ca. 100 millioner i utbytte fra sine privatskoler gjennom fusjoner, til tross for at vi har i dag et lovverk som skal hindre nettopp dette, har fått parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad, til å reagere.

 

- Hva vil regjeringen gjøre for å tette de smutthullene som åpenbart finnes for eiere som vil gjøre seg rik på statsstøtte og skolepenger fra private høyskoler? spurte Arnstad fra talerstolen.

Svaret fra Statsminister Solberg, som svarte at saken fortsatt var til behandling, imponerte ikke Arnstad. Senterpartipolitikeren peker på at et bredt flertall på Stortinget har vedtatt et forbud mot at eiere kan ta utbytte fra disse private skolene.

 

- Formålet er klart; Både skolepenger og statsstøtte skal komme elevene og skolen til gode. Derfor kan det ikke gi økonomisk utbytte eller på noen annen måte overføres overskudd til eier eller nærstående, sier Arnstad.

Da Anton B Nilsen ble gjennomgått av riksrevisjonen i 2013 ble de interne transaksjonene i firmaet påpekt som bekymringsfulle. Det ble understreket at kunnskapsdepartementet burde ha en bedre kontroll. Departementet svarte at de ville iverksette en særskilt oppfølgning av ABN konsernet og de skolene som sorterer inn under konsernet. Dette skjedde omtrent samtidig med at Høyre og Frp kom inn i regjeringskontorene. Siden ble det stille.

 

- Hvorfor har en slik særskilt oppfølgning aldri blitt gjennomført? Vi må få en granskning av dette konkrete tilfellet. Det holder ikke med en generell gjennomgang, sier Arnstad.

Senterpartiets parlamentariske leder er nå bekymret over regjeringens vilje til å hindre «skolebaronene» i å hente ut utbytte til seg selv på bekostning av skolepenger og offentlig støtte. Tidligere har det blitt avslørt at både kunnskapsministeren og departementsråden i Kunnskapsdepartementet har hatt tilknytning til nettopp denne privatskolen.