Meny
Bli medlem

Sp varsler kamp mot kutt for småkommuner

Sist endret: 27.09.2020
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) foreslår å kutte i tilskuddet til kommuner som velger å være små. ? Regjeringen prøver å tvinge fram kommunesammenslåing, sier Heidi Greni (Sp).

 

 

Torsdag sender regjeringen et forslag til et nytt inntektssystem for kommunene ut på høring. Ifølge Sanner vil regjeringen fortsatt gi kompensasjon til tjenester som skyldes lange avstander og spredt bosetting, for eksempel til grunnskole og hjemmetjeneste. Kommuner som ufrivillig er små vil fortsatt få basistilskudd, som i hovedsak dekker administrasjonskostnader, mens kommuner som frivillig er små vil få et lavere tilskudd, melder NTB.

 

– Bryter lovnad om frivillighet

Senterpartiet har tidligere advart mot å kutte småkommunetilskuddet og har hevdet et kutt i tilskuddet vil være et forsøk på å tvinge gjennom en kommunereform. Senterpartiets representant i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité Heidi Greni mener kutt i basistilskuddet er enda mer alvorlig.

– For en liten kommune kan et slikt kutt utgjøre 10-20 prosent av budsjettet. Dette er et forsøk på å tvinge fram kommunesammenslåing, sier hun til NTB.

Sanner har flere ganger tidligere understreket at sammenslåing skal skje frivillig.

– Regjeringen bryter egne løfter. Kutt i pengestøtten kan føre til at lokalpolitikere føler seg presset til å vedta sammenslåing, sier Greni.

- Regjeringen foreslår nå mange endringer i kommunenes inntektssystem, og det er vanskelig å få full oversikt over virkningene for den enkelte kommune. Senterpartiet vil derfor utfordre departementet med skriftlige spørsmål for å få fram mest mulig konkret om endringene som nå blir foreslått, sier Greni.

 

Reverseres i 2017

- Det virker som om dette er et dårlig skjult forsøk på å strupe småkommunene økonomisk. Det er små sjanser for at FrP- og Høyreregjeringen får flertall i Stortinget for dette. Uansett vil ikke Stortinget vedta dette før etter midten av juni i 2016, sier Greni.

- Dersom det blir vedtatt kutt for mindre kommuner, vil dette bli reversert etter stortingsvalget i 2017 med en ny regjering der Senterpartiet er med, sier Heidi Greni.