Meny
Bli medlem

Sp vedtok fjerning av foretaksmodellen

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiets landsmøte vedtok søndag å fjerne den omstridte foretaksmodellen. Et av spenningsmomentene og en av sakene som ble heftig debattert i forkant og under Senterpartiets landsmøte i Loen, var om SP skulle gå inn for fjerning av foretaksmodellen.

 Kjersti Toppe og Marit Arnstad leverte tidligere i år en rapport om saken til partiet hvor anbefalingen var fjerning av dagens foretaksmodell og en desentralisering av styringen av sykehusene. Forslaget som var innstilt fra sentralstyret ble av mange uttalt som for svakt og utydelig når det gjaldt organisering av sykehusene. Når Landsmøte til slutt stemte over saken ble følgende forslag fra Hordaland tatt inn i det nye stortingsprogrammet: «Senterpartiet vil oppløse den regionale foretaksmodellen og beholde statlig eierskap, men demokratisere og desentralisere styringen».

I tillegg til den skjerpede formuleringen om oppløsning av foretaksmodellen valgte landsmøtet å legge inn at alle sykehus må ha «stedlig ledelse med personalansvar, økonomiansvar og faglig ansvar ved alle lokalsykehusene og større sykehusavdelinger», stikk i strid med anbefalingen fra sentralstyret.
 
Kontaktperson. Kjersti Toppe, stortingsrepresentant Sp
Tel: 48 21 93 48