Meny

SP velger fisk fremfor olje

Sist endret: 16 03 2017

Mat blir aldri avleggs. Sp ønsker også å kunne høste ressurser fra havet til bioprospektering som kan utvikle nye produkter. Det betyr flere arbeidsplasser, mer verdiskaping på en bærekraftig måte.

 

Senterpartiet vil la fiskeriressursene ha fortrinnsrett i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette området er spesielt på flere måter, oppvekstområde for fisk som fanges i et langt større område, og med en svært smal sokkel som gjør at arealkonflikten mellom fiskerinæring og oljenæring blir særlig stor. Disse forutsetningene ligger til grunn for Senterpartiets standpunkt om ikke å åpne for petroleumsvirksomhet i denne stortingsperioden.
 
Det betyr også at Sp ikke ønsker konsekvensutredning, vi ser det som en del av en åpningsprosess som vi ikke ønsker. På den annen side ønsker Sp ikke varig vern.  Verneprosessene vi har erfaring med, fører oftest med seg forvaltningsregimer som vanskeliggjør næringsvirksomhet. Sp ønsker næringsvirksomhet, men vil prioritere fornybar næring, produksjon av mat framfor å fortrenge denne til fordel for ikke fornybart. Vi ønsker å satse på fiskeri og sjømat fra et rent hav, sikre Norges og verdens befolkning god tilgang på fiskemiddager.
 
Mat blir aldri avleggs. Sp ønsker også å kunne høste ressurser fra havet til bioprospektering som kan utvikle nye produkter. Det betyr flere arbeidsplasser, mer verdiskaping på en bærekraftig måte. Vi kan utvikle petroleumsnæringen i andre områder, la fisken gyte i fred utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
 
Janne Sjelmo Nordås
Stortingsrepresentant for Nordland Senterparti.