Meny
Bli medlem

Sp vil gi økt støtte til Organdonasjon

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold#Hordaland
I et møte mellom stiftelsen Organdonasjon og Senterpartiet nylig sa partiets helsepolitisk talskvinne Kjersti Toppe at Senterpartiet vi gå inn for økt støtte til stiftelsen Organdonasjon ved neste statsbudsjett, og vil se nærmere på måten tilskuddet gis på.

Mer informasjon finner du også her: www.organdonasjon.no.

Hege Lundin Kuhle, daglig leder av stiftelsen Organdonasjon møtte Senterpartiets helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe og sentralstyremedlem i Senterpartiet Kathrine Kleveland på Stortinget nylig. Bakgrunnen for møtet var Kathrine Klevelands debattinnlegg Ja til organdonasjon,   (http://www.senterpartiet.no/meny-forside/si-ja-til-organdonasjon-article84240-12919.html ) der Kleveland oppfordrer flere til å ta stilling til temaet organdonasjon. Hun skrev at det er et paradoks at mens stadig flere står i kø for å få utført transplantasjoner, sier flere nei.


Leder i Stiftelsen Organdonasjon er overbevist om at nedgangen i 2013 skyldes uvitenhet, og fortalte glødende om hvordan de jobber. De vil bedre tilgangen på organer for transplantasjoner ved å få folk til å ta et positivt standpunkt til organdonasjon. Dette er det viktig deles med nærmeste familie. De vil gjøre det enkelt å si ja, og deres visjon er: Alle som trenger det skal få et organ. Retorisk spør hun, de fleste av oss vil gjerne ha et organ, i en situasjon der vi trenger der, hvorfor vil vi da ikke gi?


Organdonasjon har de siste fire årene fått 5 millioner over statsbudsjettet, siden de har fått samme bidrag 4 år på rad er det i prinsippet en nedgang i støtte. De oppfordres til å skaffe sponsorinntekter, noe som er vanskelig.
Hege Lundin Kuhle fortalte at de blant annet jobber med informasjon om donorkort, egen app, er aktive på sosiale medier, og jobber med undervisning. Organdonasjon formidles som en god ting, der døden er vond, men muligheten for å gi liv er god og gir trøst og ikke minst er livgivende for dem som mottar organer.
Informasjon virker, etter TV-serien ”Livet på vent” ble sendt på TV2 for få år siden, lastet 30.000 ned donorkort som mobilapplikasjon, og nei-andelen hos folk som ble spurt om organer fra pårørende sank tydelig.
I Norge er alle er ved lov potensielle organdonorer. Legene er pålagt å spørre de pårørende om de kjente til avdødes holdning og avdødes ønske er beskyttet ved lov.


Hege Lundin Kuhle framhever at de ikke ønsker et donorregister, og sa at det ikke var systemene, men trygge, opplyste menneskene som vil gi fler donasjoner. De gjelder enkeltpersoner, pårørende og helsepersonell.
Stiftelsen Organdonasjon ønsker seg godt organiserte sykehus som kan donere organer videre til transplantasjonssykehus med nok kapasitet for å gjennomføre transplantasjoner. Men igjen. avslutter Kuhle, er vi avhengig av et godt og bredt informasjonsarbeid, som gjør folk trygge på temaet og deler sitt standpunkt. Slik kan rett og slett redde flere liv!

 

Både Kathrine Kleveland og Kjersti Toppe lot seg engasjere av sterke historier og god informasjon. Helsepolitisk talskvinne Kjersti Toppe avsluttet møtet med å si at Senterpartiet vi gå inn for økt støtte til stiftelsen Organdonasjon ved neste statsbudsjett, og vil se nærmere på måten tilskuddet gis på.


Mer tankevekkende lesestoff, sykehusprest Magne Stendal: Når døden gleder seg over å tjene livet:
http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/N%C3%A5r-d%C3%B8den-gleder-seg-over-%C3%A5-tjene-livet.aspx