Meny
Bli medlem

Sp vil ha 1 milliard ekstra til vei

Sist endret: 27.09.2020
I det fremlagte forslaget til statsbudsjett bruker regjeringen 41 milliarder kroner mer enn forrige regjering. Senterpartiet mener at de økte rammene i budsjettet burde gi en større satsing på riks- og fylkesveier enn det som blir foreslått.

-    Norge trenger flere og bedre veier, da må vi satse mer på det. Når regjeringen nå velger å bruke store deler av de ekstra pengene på skattelette til de rikeste i stedet for vei så er det en dårlig prioritering, sier Janne Sjelmo Nordås som er Senterpartiets medlem i Transportkomiteen på Stortinget.

Senterpartiet mener at vei burde være en av de høyeste prioritetene for regjeringen da en slik satsing vil komme både folk og næringsliv til gode.

-    Det er vei som binder Norge sammen, og gode veier er vi avhengige av for at folk skal komme seg dit de skal og for at det skal være mulig å drive næringsaktivitet i hele landet. Noen av de største kostnadene for næringslivet er transport, og da må vi legge til rette for at dette kan skje mer effektivt, fortsetter Janne Sjelmo Nordås.

-    Senterpartiet jobbet hardt for å få penger til vei når vi satt i regjering, men vi kom selvfølgelig ikke i mål med alt. Nå når det da blir så mye ekstra midler i budsjettet burde mer av dette gå til en veisatsing. Vi vil derfor legge inn minst èn milliard ekstra til vei i vårt alternative budsjett, avslutter stortingsrepresentanten fra Senterpartiet.