Meny
Bli medlem

Sp vil ha full elektrifisering av Utsira-høyden

Sist endret: 27.09.2020
- Nyheten som kom i dag om at Johan Sverdrup skal bygges ut med kraft fra land var ikke overraskende. Det er positivt at man velger å elektrifisere et så stort felt. Det er likevel viktig at man sikrer at hele Utsira-høyden blir forsynt med kraft fra land, sier energi- og miljøpolitisk talsmann Geir Pollestad (SP).

-    Senterpartiet er opptatt av at man nå ikke skyver på beslutningene slik at det blir for sent å velge en løsning med elektrifisering av hele Utsira-høyden. Regjeringen må handle før plan for utbygging og drift (PUD) av Sverdrup kommer til politisk behandling i Stortinget våren 2015. Da kan det være for sent.

-    Senterpartiet er opptatt av at Stortinget også må sikres tilstrekkelig faktagrunnlag for å nå gjøre en selvstendig vurdering av saken. Vi vet av erfaring at det er vanskelig å endre en PUD når den først er kommet til Stortinget. Dersom feltene på Utsirahøyden ikke blir elektrifisert vil det bli vanskeligere for Norge å nå målene i klimaforliket, avslutter Pollestad.