Meny

SP vil ha lørdagspost

Sist endret: 16 03 2017

Senterpartiet er opptatt av at alle i dette landet, uansett hvor de bor, skal ha det samme tilbudet

 

Lokalavisen på lørdager står i fare. Senterpartiet avviser Høyres forsøk på å innføre EUs postdirektiv i Norge. Senterpartiet kommer aldri til å godta en privatisering av alle posttjenester. Postdirektivet kan blant annet ramme lokalavisens lørdagsutgivelse.
 
Hvis Høyre og Fremskrittspartiet får det som de vil, forsvinner lørdagsposten i postkassa.
Høyre sier at avisdistribusjon på lørdager skal skjermes hvis partiet får gjennomslag for å innføre det omstridte postdirektivet.  Da må Høyre bevilge penger til dette over
Statsbudsjettet, og det kommer aldri til å skje. Høyres politikk er i praksis en rasering av det vi i dag kjenner som Posten. Postens egen fagforening sier rett ut at en privatisering av Posten, som Høyre og Fremskrittspartiet går inn for, vil gjøre det umulig å opprettholde postnettet i hele landet. Senterpartiet mener at samfunnsoppgaver som postdistribusjon ikke kan konkurranseutsettes.
 
Senterpartiet er opptatt av at alle i dette landet, uansett hvor de bor, skal ha det samme tilbudet. Det gjelder både post og bredbånd. Staten må ha begge hender på rattet for at dette ikke skal bli et tilbud som kun gjelder dem som bor rundt Oslo-gryta.
 
Janne Sjelmo Nordås
Stortingsrepresentant for Nordland Senterparti