Meny
Bli medlem

Sp vil ha nasjonalt forlik om innvandrings- og integreringspolitikken

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet er samlet til landsstyremøte i Oslo i dag. Under sin tale til landsstyremøtet tok partileder Trygve Slagsvold Vedum til orde for et nasjonalt forlik om innvandrings- og integreringspolitikken.

- Noe av det beste med vår politiske tradisjon er at i store og viktige saker har vi klart å komme fram til nasjonale forlik på tvers av partipolitiske skillelinjer. Omfanget av flyktningkrisen vi nå er vitne til og integreringsutfordringene i kjølvannet av den tilsier at vi må vi finne løsninger på tvers av tradisjonelle skillelinjer, sa Vedum til sitt landsstyre mandag. 

 

- Nå er det nødvendig og påkrevd at vi sammen viser politisk ledelse. Tiltakene vi treffer må bygge på vår humanitære arv og samtidig være tilpasset situasjonen vi ser i Norge og Europa i dag, sa Vedum videre. - Det vil kreve stor kraft fra regjeringen og utøvende myndigheter å få gjennomført nødvendige politiske tiltak for å regulere innvandringen og for å integrere. Dersom vi klarer å skape et bredt forlik om innvandring og integrering i Stortinget vil regjeringen få nødvendig politisk arbeidsro til å håndtere flyktningsituasjonen som Norge nå står ovenfor.

 

Partilederen viste til raskt stigende asyltall både i Norge og Sverige der myndighetene den siste uken har signalisert at de venter opp mot henholdsvis 25 000 og 190 000 asylsøkere i løpet av 2015.

- Et forlik må bygge på vårt lands humanitære arv som tilsier at vi skal hjelpe mennesker i nød. Vi må være innstilt på å gi mer bistand til Syria og til nabolandene som har store flyktningbefolkninger. På den andre siden må et forlik også inneholde tiltak som gjør at vi kan få mer kontroll på innvandringen til Norge. Vi må være villig til å gjøre innstramminger i politikken slik den rødgrønne regjeringen gjorde høsten 2008 for å sørge for at folk uten reelt beskyttelsesbehov søker asyl i Norge. I den situasjonen vi står oppe i nå er det viktig å prioritere de som har behov for beskyttelse, sa Vedum til sitt landsstyre.       

I talen nevnte Vedum også en rekke andre tiltak som Senterpartiet ønsker å bringe inn i arbeidet med et nasjonalt forlik om flyktningsituasjonen.