Meny
Bli medlem

Sp vil ha norskbygd regjeringskvartal

Sist endret: 27.09.2020
I dag legger Senterpartiet frem et forslag i Stortinget om at det nye regjeringskvartalet skal bygges med norske materialer og ved hjelp av norsk arbeidskraft.

 

 

- Arbeidet med å bygge Norges nye regjeringskvartal er anslått til å koste 15-16 milliarder kroner. Vi mener at staten bør benytte dette prosjektet til å kjøpe materialer og arbeidskraft fra norske bedrifter. Slik kan staten bidra til å gjøre byggingen av det nye regjeringskvartalet til en «tiltakspakke» for norsk næringsliv som stimulerer til å skape flere arbeidsplasser i privat sektor, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Arbeidsledigheten i Norge er stigende  og mange av arbeidsplassene som nå forsvinner er i privat sektor. Senterpartiet mener derfor at det er viktig å bruke store offentlige byggeprosjekter til å stimulere næringslivet.

- Senterpartiet mener at det er åpenbart at regjeringen nå må legge føringer i anbudsprosessen som gjør at norske bedrifter kan være i stand til å vinne anbud. Dette kan handle om krav til at byggene skal representere god norsk byggeskikk, krav til materialbruk eller innovasjon. Vi vet at slike føringer har vært avgjørende for at andre store byggeprosjekter i offentlig regi har bidratt til vekst og innovasjon i privat sektor, sier Vedum og viser til at Stortinget vedtok at Gardermoen hovedflyplass skulle stå som et eksempel på god norsk byggeskikk.

Vedum håper og tror han vil få støtte for forslaget i Stortinget.

- I Norge har vi tradisjon for at det offentlige bidrar til å dempe fallet i økonomien i krevende tider. Nå er vi inne i en periode med nedkjølt økonomi og derfor har jeg tro på at de andre partiene vil støtte Senterpartiet i denne saken, avslutter Vedum.