Meny
Bli medlem

Sp vil ha obligatorisk praktisk-estetisk fag i lærerutdanningen

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet er bekymret for utviklingen for de praktisk-estetiske fagene og vil at alle grunnskolelærere skal ha med seg 30 studiepoeng innenfor enten dans, drama, kunst, musikk, mat og helse som en del av sin obligatoriske utdannelse fra lærerskolen.

- Av lærere under 30 år har nær 70% av de som underviser i kunst- og håndverk ingen formell utdanning i faget. Særlig barneskolen har svært få lærere med kompetanse i kunst- og håndverk. Det er svært uheldig, sier Anne Tingelstad Wøien, stortingsrepresentant for Senterpartiet og andre nestleder i KUF-komiteen på Stortinget.

Ved innføringen av Kunnskapsløftet ble estetisk kompetanse ikke definert som en grunnleggende kompetanse. De praktisk-estetiske fagene sin plass i grunnskolen er redusert fra 20 til 12 prosent fra 2000-2010.

- Noen hevder vi har det laveste tilbudet av kreative aktiviteter av alle PISA-land. Det bekymrer Senterpartiet at disse fagene ikke verdsettes på lik linje som andre fag. Australia har fastsatt ny læreplan der kunstfagene har styrket sin stilling. Også i Finland satser på de praktisk-estetiske fagene. Nå må vi også gjøre det, sier Tingelstad Wøien.

Senterpartipolitikeren er redd for at innen vi ser verdien av de praktisk-estetiske fagene så kan vi risikere at kompetansen har forsvunnet fra lærerutdanningsinstitusjonene.

- Det må ikke skje! Derfor kan vi ikke vente i flere år på at dette skal innføres. De siste årene har vi satset kraftig på å styrke realfagene og det er flott med etter- og videreutdanning i matematikk, men mens vi holder på med det må vi ikke la de praktiske fagene og kunstfagene dø, sier Tingelstad Wøien.

- Ønsker vi kvalitet, kreativitet og motivasjon i skolen så må vi ha lærere med kompetanse også i de kreative fagene. Vi trenger kritisk og kreativ tenkning i en fremtid vi vet ikke blir som nåtida, avslutter Tingelstad Wøien.