Meny
Bli medlem

Sp vil ha storstilt satsing på musikk- og kulturskolene!

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet mener det er på høy tid å dreie kulturmidler i retning av det lokale kulturlivet og la hele landet få ta del i veksten, skriver Anne Tingelstad Wøien.

Av Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet, 2. nestleder Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

I sitt alternative budsjett foreslår Senterpartiet å bevilge 150 millioner mer til de lokale musikk- og kulturskolene. Statistikken viser at musikk- og kulturskolene ikke i stor nok grad fikk ta del i veksten i Kulturløft. Senterpartiet mener det er på høy tid å dreie kulturmidler i retning av det lokale kulturlivet og la hele landet få ta del i veksten.

En slik satsing på musikk- og kulturskolene vil gi kommunene mulighet til å utvide tilbudene slik at ventelistene kan kortes ned og tilbudene bli flere, evt. også å gi rom for å redusere veksten i egenbetalingen som enkelte steder er høy.

I tillegg til å foreslå satsning på musikk- og kulturskolene vil Senterpartiet reversere kuttet fra regjeringen til Musikkutstyrsordningen og i tillegg øke tilskuddet med 10 millioner slik at det blir totalt 15 millioner til disposisjon for å tilby øvingsutstyr og øvingslokaler. Vi vet at særlig musikkinstrumenter er kostbart og at egnede øvingslokaler mange steder er en mangelvare.

Senterpartiet ønsker derfor å legge til rette for at flere musikkverksteder, musikklubber, band, ensembler, spellemannslag og storband kan få tilgang på  utstyr og øvingsrom. På denne måten kan flere ta del i det lokale musikk- og kulturlivet.