Meny
Bli medlem

Sp vil redusere bruken av bemanningsbyrå

Sist endret: 27.09.2020
Sp arbeider for å stoppe utviklingen med stadig større bruk av bemanningsbyråer. Trygghet for inntekt gjennom fast ansettelse blir enda viktigere i tida framover, skriver Per Olaf Lundteigen.

 

 
 
 
- Av Per Olaf Lundteigen (Sp), Stortingsrepresentant for Buskerud?
 

Senterpartiet fremmet 17. desember 2015 lovforslag i Stortinget om å oppheve arbeidsmiljøloven § 14-12 andre ledd for å hindre at arbeid av fast karakter utføres av bemanningsbyråer, jf. Dokument 8:32 L (2015-2016). Stortinget voterer over lovforslaget torsdag 17. mars.

Senterpartiet vil fjerne muligheten for at fast ansatte blir erstattet med folk fra bemanningsbyråer. Dagens utvikling, hvor mange fast ansatte med fagutdanning blir erstattet av midlertidig utenlandsk arbeidskraft, medvirker til en sterk svekkelse av lønns- og arbeidsvilkårene i disse fagene. Dette fører til at ungdom velger vekk utdanning i yrkesfag fordi «alle» ser at lønns- og arbeidsvilkårene stadig svekkes sammenlignet med yrker som er mindre berørt av denne konkurransen på arbeidsmarkedet. Ungdommer som er glødende interessert i yrkesfag: byggfag, transport, helse-/omsorgsfag, landbruk- og fiskerifag, hotell-/restaurantfag og handel blir med dagens utvikling i norsk arbeidsliv «presset» til å ta en mer teoretisk utdanning som de i mindre grad er motivert for.

Arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd bokstav a til e gir arbeidsgiver adgang til midlertidig ansettelse for å utføre arbeid av midlertidig karakter mv. Dersom dette midlertidige arbeidet skal utføres av bemanningsbyråer gjelder arbeidsmiljøloven § 14-12 første ledd. Når arbeidsgiver skal utføre arbeid av fast karakter med bemanningsbyrå gjelder § 14-12 andre ledd. Senterpartiet mener slikt ordinært arbeid ikke skal utføres av bemanningsbyråer men av fast ansatte i virksomheten, eller ved innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie (§ 14-13).

Senterpartiet arbeider for å stoppe utviklingen med stadig større bruk av bemanningsbyråer. Trygghet for inntekt gjennom fast ansettelse blir enda viktigere i tida framover. Derfor har Senterpartiet fremmet lovforslaget.