Meny
Bli medlem

Sp vil sikre folks trygghet

Sist endret: 27.09.2020
- Landsmøtet har gitt oss klart signal om å styrke kriminalitetsbekjempelsen, og bekreftet at vårt langsiktige mål om å si opp Schengenavtalen fortsatt ligger fast, sier Sp-leder Liv Signe Navarste.

- Landsmøtet har gitt oss klart signal om at de ønsker å styrke kriminalitetsbekjempelsen. Senterpartiet har hele tiden vært i mot Schengen-avtalen. Vi stemte i mot da den ble vedtatt, og vi har vært i mot siden da. Landsmøtet har bekreftet at vårt langsiktige mål om å si opp avtalen fortsatt ligger fast, sier Sp-leder Liv Signe Navarste.

- På samme måte som med EØS, skal imidlertid ikke Schengen-spørsmålet stå i veien for regjeringsdeltagelse til høsten. Vi har vært i mot Schengen siden avtalen ble vedtatt. Landsmøtet bekreftet at det fortsatt er et langsiktig mål. Det er bra at landsmøtet i Senterpartiet har bidratt til å sette fokus på partiets motstand mot Schengen. I god Sp-tradisjon skal vi skape best mulig resultat av den politiske situasjonen, sier Navarsete.

- Det er viktig for Sp at folk føler seg trygge. På kort sikt ønsker Senterpartiet derfor bedre kriminalitetsbekjempelse, inkludert styrking av innsatsen langs hele grensen. Landsmøtet vedtok også at partiet vil styrke grensekontrollen gjennom å tilføre økte ressurser til toll og politi, sier Senterpartileiar Liv Signe Navarsete.