Meny
Bli medlem

Sp vil stoppe regjeringens godkjenning av genmodifisert mat

Sist endret: 27.09.2020
Regjeringen har nå åpnet for import av genmodifisert mat (GMO) i Norge gjennom å godkjenne de genmodifiserte maistypene NK603 fra Monsanto og T25 fra Bayer CropScience for import og bruk i Norge. Senterpartiet vil forsøke å stoppe regjeringas godkjenning av genmodifisert mat gjennom stortingsbehandling.

Genmodifisering innebærer at man i en kunstig prosess endrer genmateriale i dyr og planter for å produsere mat til mennesker mer effektivt. Dette er et eksperiment med naturen som Senterpartiet advarer mot. Forbrukerrådet, miljøbevegelsen, landbruket og Bioteknologirådet har tidligere advart mot å åpne for import av denne type genmodifisert mat i Norge.

-    Det at store internasjonale konsern nå får viljen sin hos den norske regjeringen, på bekostning av mattrygghet og miljø er uforståelig. Bioteknologirådet sa så sent som i sommer blankt nei til en slik tillatelse. Man må jo spørre seg hvem denne regjeringen er til for, når de godkjenner GMO-mat i norske butikker og på norske matfat mot forbrukernes vilje. Det er overhodet ikke noe folkekrav, hverken nasjonalt eller internasjonalt, om å liberalisere dette lovverket, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiet er tydelig på at de ønsker et lovforbud mot utsetting av genmodifiserte organismer i friluft og omsetning av genmanipulerte matvarer.

-    Ren og trygg mat er grunnleggende i et hvert samfunn, og Norge har ligget i toppen når det gjelder å fremme etisk matproduksjon. Når regjeringen nå sier ja til genmodifisert mat er det et stort nederlag for våre nasjonale mål om å produsere naturlig og ren mat, avslutter partilederen i Senterpartiet.


For ytterlige kommentarer ta kontakt med:

Anne Marie Aanerud, politisk rådgiver – 95788336
Lars Vangen, medierådgiver - 99240187