Meny
Bli medlem

Sp vil trekke Statoil ut av oljesand

Sist endret: 27.09.2020
Det ble klart etter Senterpartiets sentralstyremøte 17. desember. Prinsipper for statlig eierstyring skal debatteres av Stortinget i forbindelse med regjeringens eierskapsmelding. Sp mener at statlig eierskap er et virkemiddel som skal brukes offensivt i klima- og miljøpolitikken.


- Selskap med statlig eierskap må forventes å ivareta en særlig høy standard på etisk og miljømessig samfunnsansvar, sier partileder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.

Senterpartiet mener videre at behandlingen av eierskapsmeldingen må sikre at overordnede politiske signaler blir ivaretatt i selskapene. I tillegg bør terskelen for å gi instrukser på selskapenes generalforsamlinger senkes, og Stortinget må f.eks. gjennom årlige eierskapsredegjørelser involveres dypere i eierskapsutøvelsen. 

- Stadig oppdatert kunnskap om dramatikken rundt menneskeskapte klimaendringer gjør det viktigere å handle enn noensinne. Oppkjøringen til neste års klimatoppmøte i Paris viser at det er en reell mulighet for en internasjonal klimaavtale. Kutt av utslipp i den vestlige verden og overgang til en grønnere økonomi er forutsetninger for at en avtale skal få reelt innhold, fortsetter Slagsvold Vedum.

Oljeproduksjon fra oljesand er en svært energikrevende måte å utvinne olje på som i gjennomsnitt har store utslipp av CO2 pr produserte enhet. Det er i tillegg en kostbar metode for å utvinne olje i et område som mangler infrastruktur for å få ressursene ut.

- Lønnsomheten var derfor anstrengt allerede før fallet i oljeprisene. Senterpartiet registrerer at Statoil allerede har solgt seg ned i oljesand og utsatt planlagte investeringer i ny produksjon, seier Slagsvold Vedum.

For å redusere de globale klimagassutslippene mener Senterpartiet at det er riktig å avslutte vår deltakelse i oljeproduksjon fra oljesand.


- Ved å utøve eiermakt i Statoil vil vi ta initiativ til at selskapet avslutter sitt engasjement i oljesand, avslutter Slagsvold Vedum.