Meny
Bli medlem

Sp: Vingeklipping av Heimevernet er uaktuelt!

Sist endret: 27.09.2020
Forsvarssjefen foreslår en omfattende nedskjæring av Heimevernet. I forsvarsjefens rapport foreslås det at Heimevernet reduseres med 12 000 mann. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum slår allerede nå fast at en slik nedskjæring i Heimevernet ikke kommer på tale.

 

- Skal vi evne å forsvare hele landet vårt må det bo folk over hele landet med kompetanse til å forsvare det. Heimevernet skal gjennom sin desentraliserte og landsdekkende struktur gi folk trygghet der de bor. Det er helt utelukket å svekke Heimevernet på en slik måte, fastslår Slagsvold Vedum.

Senterpartiet og Vedum ønsker å øke bevilgningene til Heimevernet, og mener at antallet soldater i Heimevernet må opprettholdes på minst samme nivå som i dag, samtidig som soldatene trenes årlig.  

 

- Selv om 7 av 10 soldater i Forsvarets operative struktur i dag er en del av Heimevernet, utgjør Heimevernets budsjett kun om lag 3 % av forsvarsbudsjettet. Senterpartiet vil ikke kutte, men tvert i mot øke ressursene til øving og trening av Heimevernet, forteller Vedum.

Vedum peker på at Heimevernet også er en stor beredskapsressurs ved sivile kriser som f.eks. naturkatastrofer og redningsaksjoner.

- Det vil være svært uklokt å bygge ned beredskapsressursen et HV med tilstedeværelse i hele landet har, sier Vedum.

 

Senterpartiets utenriks- og forsvarspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete, påpeker at også ved behandlingen av forrige langtidsplan foreslo forsvarssjefen store kutt i Heimevernet. Disse ble lagt til side av den rødgrønne regjeringen, med Senterpartiet som sterk pådriver.

- Jeg oppfordrer dagens blå regjering til å gjøre det samme.  Vi trenger et styrket, ikke svekket Heimevern, sier Navarsete.

Navarsete mener rapporten fra Forsvarssjefens fagmilitære råd tydeliggjør at en betydelig opprustning av Forsvaret er nødvendig.

- De siste årene har vist at sikkerhetsbildet kan endre seg raskt. Rapporten synliggjør at uten en betydelig økning i bevilgningene, mister Forsvaret hele kapasiteter. Dette vil innebære en farlig svekkelse av vår nasjonale forsvarsevne. Norges eksistens er i bunn og grunn avhengig av at vi har troverdighet til å forsvare og håndheve suverenitet over vårt lands territorium, avslutter Navarsete.