Meny
Bli medlem

SPennende framtid for SPreke Vestfold!

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Kathrine Kleveland ønsket velkommen til nykommeren Vestfold i Sentrum og pekte på at det var FN-dagen, 24. oktober, og at vi måtte se stort på politiske muligheter og ønsket seg et døgn fylt med inspirasjon og engasjement.

Fyrverkeriet Lisbeth Glittum fra Telemark var første foredragsholder ut og hun fortalte hvordan de hadde fått nytt liv i Bamble Senterparti ved å satse høyt, satse på samarbeid, ha det gøy og ikke gi seg. De hadde mål om å fordoble antall medlemmer og overoppfylte det.

Ola Borten Moe startet med å snakke om verving og at vi nå hadde over 1000 nye medlemmer. Etter å ha svingt innom de andre nordiske landene kom han innom vårt forhold til Russland, siden det nå var 70 år siden Finnmark ble frigjort fra den tyske okkupasjonen.

”Våre venner” i regjeringen gir oss nok å gjøre, sa han videre, og oppfordret oss til å utfordre, og ha sjøltillit nok til å definere egen virkelighet. Han var klar på at målet er å komme i regjering i 2017.

Professor Frank Aarebrot utfordret deretter Ola Borten Moe i en interessant samtale om blant annet internasjonal politikk og om det mulighetsrommet Senterpartiet har.

Middag med blant annet slagordkonkurranse på serviett som duoen Aarebrot og Kleveland vant med ”SPennende framtid for SPreke Vestfold – stem Senterpartiet!”

Lørdag hadde regiondirektør i NHO-Vestfold, Kristin Saga, temaet ”Næringslivet i Vestfold – hva nå?” Saga sa at Vestfold er landets femte største eksportfylke, men ellers har vi store utfordringer. Hun ønsket seg Oslofjordkryssing, bedre økonomi for Vestfold, bedre karriéreveiledning for de unge. NHO hadde 903 lærlinger i fjor, men kan ta fler. Saga spurte også om det var regjeringens oppgave å stimulere utenlands næringsliv via økt beløp for tollfri netthandel?

Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet, tok litt historikk om Naturvernforbundet, før hun gikk over på å utfordre Senterpartiet på å ”rydde opp litt”. Hun mente at ”olje-partiet Sp” var et inntrykk som var skapt. Vi kan ikke fortsette vårt forbruk som i dag, der nordmenn er verdens tredje største forbruker av energi pr person. Hun ønsket seg også bedre dialog med skogbruket.

Frank Aarebrot hadde fått tittelen "Senterpartiets plass i framtidas Norg. Han oppfordret Sp til å være uforutsigbare; gjøre uventede ting. Samtidig understreket han at Sp burde snakke om verdier, også i taktisk valgkamp. Han sa også at for Ap og H var eksportpartiene. Sp burde bli partiet som så viktigheten av å importere mindre, noe som er like viktig! Han mente også at vi for eksempel kunne love ”sterkere offentlig tilstedeværelse i hver grend, uansett kommunegrense og mente at det rovdyret som var mest utsatt i Norge ikke var ulven, men løven, altså riksløven, ved at det offentlig stadig forsvant fra flere små plasser, via post, skole med mer.

Med en kommunestrukturdebatt avslutningsvis, der en del tok ordet, og fortalte om lokale prosesser, var seminaret slutt.

De i underkant av  50 deltakerne ga uttrykk for at de var fornøyde med fellesskap, inspirasjon og program da de dro fra Gavelstad. Det vil ganske sikkert bli nye Vestfold i Sentrum!