Meny

Spennende med forskning i offentlig sektor.

Sist endret: 16.03.2017 #Oppland
- Vi kan nok fortsatt bli bedre på hvordan vi bruker ressursene i offentlig sektor, sier stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien fra Senterpartiet.

Regjeringen la fredag fram Forskningsmeldinga der den varslet at den ønsker å sette i gang med doktorgradsutdanning i hvordan offentlig sektor kan bli bedre til å bruke ressursene sine. 

- Det handler om hvordan vi bruker de menneskelige ressursene på en best mulig måte og hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologien kan hjelpe oss til å gjøre en bedre jobb, sier Anne Tingelstad Wøien. 

-  Forskningsmiljøet hos NCE-Raufoss har allerde gjennomført spennende prosjekter i samarbeid med Vestre-Toten kommune, og høgskolemiljøet i Oppland er allerede i ferd med å tenke ut hvordan man kan utvikle et utdanningstilbud innenfor området. 

-  Det er spennende at regjeringa vil utrede en ordning tilsvarende nærings-ph.-d. for offentlig sektor, sier Tingelstad Wøien og legger til at hun håper utdannings- og forskningsmiljøet i Oppland kan gå foran i et slikt arbeide.