Meny
Bli medlem

Spent på mandagens fylkesting

Sist endret: 27.09.2020 #Akershus
Fylkestingsrepresentant Morten Vollset er spent foran fylkestinget 16. desember. Det er stor usikkerhet rundt utfallet av mange av sakene som skal opp. Blant annet skal det vedtas budsjett for 2014. - Vi fremmer en rekke viktige forslag som vi håper å få med posisjonspartiene på, sier Vollset.

Historisk bevilgning til yrkesfag
Vollset håper på gjennomslag for et løft for yrkesfag inn i budsjettet. - Vi foreslår å prioritere 10 millioner årlig til yrkesfagene. Blir dette vedtatt er det en historisk satsning på området. M
idlene skal gå til prosjekter og tiltak for å øke rekrutteringen til, og gjennomføringen av, yrkesfaglige utdanningsløp. For eksempel økt lærertetthet, forsøk med yrkesretting av fellesfagene, spesielt realfagene, økt bruk av vekslingsmodellen og utstrakt kontakt med aktuelle private og offentlige lærlingebedrifter.

Samtidig er det foreslått å opprettet en ny linje på Hvam VGS som kombinerer realfag med dyrekunnskap. - Kombinasjon av praktisk og realfaglig kompetanse vil være en sterk ressurs, spesielt for kvalifisering til Norges Veterinærhøgskole som snart flyttes til Akershus, sier Vollset.

Kollektivtiltak for unge
Sammen med SV og Ap fremmes det også en rekke tiltak for å gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt og tilpasset dagens unge. Forslagene går på å gjøre Oslo og Akershus om til én kollektivsone, å tilby ungdomskort for Oslo og Akershus til 250 kr i måneden (dagens pris: 460 kr) og studentkort for Oslo og Akershus til 320 kr (dagens pris: 940 kr). - Dette vil være med på å gi et stort løft for unge i Oslo og Akershus, sier Vollset.