Meny
Bli medlem

Spørsmål fra Knut Jarle Sørdalen, Sp: Kragerø kommune tar initiativ overfor Drangedal

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Stiller Ordfører seg positiv til å støtte et slikt forslag vedrørende utredning til en kommunestruktur? Forslag til vedtak under med en redegjørelse. 1. Kragerø kommune tar initiativ overfor Drangedal, Gjerstad og Risør til en utredning av mulig framtidig kommunestruktur. Utredningen skal synliggjøre muligheter og konsekvenser ved ulike sammenslutninger. 2. Utredningen bør basere seg blant annet på disse kriteriene - både faktisk og opplevd likeverdig, kvalifisert tjenestetilbud til alle kommunens innbyggere - styringsdyktig - hensynet til ansatte - økonomiske konsekvenser 3. Utredning skal foreligge til politisk behandling senest 25.09.2014 (tidsfrist kan diskuteres)

 

 

 

Kort redegjørelse for forslaget

Kragerø SP foreslår at kommunen starter prosessen om kommunesammenslåing!

Det kan synes underlig at SP som alltid er de som har vært i mot sammenslåing av kommuner med tvang ønsker at kommunen skal ta initiativ til sammenslutninger.  Årsaken er at vi har hørt uttalelsene fra landets to største partier som klart har annonsert at antall kommuner skal ned.

Hva skal vi så gjøre? Sitte stille og håpe det ikke blir satt i gang noe?  Hadde vi trodd det var mulig så hadde vi satt rolig. Men vi tror at dette kommer. Når staten så lover midler til arbeide med utredning av alternativ mener vi det er fornuftig å benytte dette tilbudet og samtidig få tid til å gjøre et skikkelig forarbeide som også reelt kan forankres blant innbyggerne.  Det er viktig for folkestyret at prosessene blir åpne. Det er en forutsetning at en har tid til å informere og diskutere de ulike alternativ som vil kunne ligge i de ulike alternative løsninger.

For Senterpartiet er det viktig at ikke befolkningen bare blir presentert et dårlig definert dekret besluttet i lukkede rom. Det vil skape ytterligere avmakt mot myndigheter og politikere.

Hvorfor starte prosessen mot Gjerstad og Drangedal?

Først og fremst av geografiske og historiske grunner. Befolkningen i disse kommunene har hatt kontakt og samhandlet i mange hundre år. De er alle i den størrelsen at de er aktuelle å vurdere sammenslåing og geografien tilsier at det er en naturlig enhet. Det bør også legges vekt på at det har vært snakket om blant folk, sågar også nevnt i avisinnlegg her i KV. Kragerø kommune bør derfor rette en forespørsel til disse kommunene om, - ikke å slå sammen, men sammen vurdere muligheter og konsekvenser av en sammenslåing. Kommunene vurderer selvsagt selv om de vil delta i en slik vurdering. Poenget er at Kragerø kommune begynner tidlig og stiller med blanke ark og åpne kort.

Uansett resultat vil nok befolkningen i disse kommunene merke seg dette og sette pris på at de blir vist den respekt, det er også viktig å bruke tid og få til innbyggernes medvirkning.

 

For Kragerø Senterparti

Knut Jarle Sørdalen