Meny
Bli medlem

Spørsmål til Listhaug om departement-rådens rolle i landbruksforhandlingene

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet stortingsrepresentant og leder i næringskomiteen Geir Pollestad sender i dag brev til landbruksminister Listhaug med spørsmål om departementsråd Forsells rolle i forhandlingene om jordbruksoppgjøret.

 

Det kan gjennom media se ut som Forsell har sittet inne i møterommet med Høyre, FrP, KrF og Venstre under forhandlingene. Utgangspunktet for rollefordelingen mellom Storting og regjering er at Stortinget kun forholder seg til statsråden.

- Denne saken handler ikke om jordbruksoppgjøret, men om forholdet mellom Storting og regjering og statsråd Listhaugs forståelse av dette. Det blir svært uryddig om fire av partigruppene på Stortinget kan nyttiggjøre seg embetsverkets kompetanse og råd i skjul. Statsråden er og skal være bindeleddet mellom storting og regjering. Mitt klare utgangspunkt er at Forsell ikke skal være tilstede under forhandlinger mellom partigruppene i Stortinget, sier Geir Pollestad.

Det er bedt om svar på spørsmålene innen 5. juni 2014.

- Vi vil vurdere hvordan vi følger opp saken videre når Listhaug har gitt oss informasjon om hva som faktisk har skjedd, avslutter Pollestad.

 

 

Brevet:

Til statsråd Sylvi Listhaug


Vedrørende departementrådens rolle i landbruksforhandlingene

Det vises til nyhetssaker, blant annet fra NTB 28. mai 2014, der det fremgår at departementsråd Leif Forsell deltok under forhandlinger om jordbruksoppgjøret i Stortinget.

 

Jeg har i den sammenheng noen spørsmål:

1) Medfører det riktighet at departementsråden var tilstede under forhandlingene mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre om årets jordbruksoppgjør?

2) Var departementsråden sammen med statsråden eller deltok han i forhandlingene uten statsrådens tilstedeværelse?

3) Hvilken rolle hadde departementsråden i forhandlingene?

4) Hvilken konkret informasjon og vurderinger ga departementsråden?

5) Hva er statsrådens vurdering av at departementsråden har hatt en slik rolle i forhandlinger mellom enkeltparti på Stortinget?

Jeg ber om svar innen torsdag 5. juni 2014.


Stortinget, 28. mai 2014, Geir Pollestad, Stortingsrepresentant Senterpartiet