Meny
Bli medlem

Sps landsmøte vil gå videre med «omsorgsverneplikt-forslaget»

Sist endret: 27.09.2020
I forkant av Landsmøte til Senterpartiet var det knyttet spenning til programforslagene om solidarisk omsorgstjeneste, og SPs høyeste organ gikk langt i å gi stortingsrepresentant Kjersti Toppe støtte for sitt forslag fra tidligere i vår som høstet mye oppmerksomhet og kritikk.
Etter avstemningen på landsmøte ble følgende vedtak, foreslått av Per Inge Bjerknes, Østfold, stående i Senterpartiets nye stortingsvalgsprogram: «Utrede muligheter for å iverksette Hagen-utvalgets forslag om en solidarisk omsorgstjeneste, der ungdom stimuleres til å bruke tid og arbeidsinnsats for å løse enkle oppgaver innen helse og omsorg. Dette skal komme i tillegg til og ikke til erstatning faglært helsepersonell.»
 
Senterpartiet har eldre som en av sine politiske hovedsatsninger, og har med dette lagt et nytt verktøy ned i verktøyskassen for å løse fremtidens eldrebølge og mangel på helsefagarbeidere.