Meny
Bli medlem

Sps stortingsgruppe søker politisk rådgiver - energi og miljø

Sist endret: 27.09.2020
Sps stortingsgruppe søker politisk rådgiver for å arbeide med saker som er til behandling i Stortingets energi- og miljøkomité. Stillingen er et vikariat med søknadsfrist fredag 8. april 2016.

 

 

Senterpartiets stortingsgruppe søker

Politisk rådgiver - energi og miljø

 
Til stillingen ligger ansvar for å arbeide med saker som er til behandling i Stortingets energi- og miljøkomité og å utarbeide notater til behandling av politiske saker i Senterpartiets gruppemøter og i andre fora i Senterpartiet. Til stillingen ligger også bistand til ledelsen og øvrige stortingsrepresentanter i å utarbeide bakgrunnsnotater, argumentasjon og retorikk til innledninger og debatter i ulike sammenhenger. Rådgiveren skal bidra til at stortingsgruppas virksomhet blir synliggjort gjennom ulike kanaler og på ulike plattformer. Til stillingen ligger også ansvar for politisk utviklingsarbeid og utredninger, både innenfor eget fagfelt og på tvers av ulike fagområder i samarbeid med andre. Rådgiveren vil jobbe tett med Senterpartiets medlem i Energi- og miljøkomitéen. Andre arbeidsområder vil kunne tilkomme.
 
Stillingen er et vikariat med varighet til 01.06.2017, og er ledig for snarlig tiltredelse. 
 
Stillingen lønnes i lønnsramme for rådgivere i Senterpartiets stortingsgruppe, som p.t. utgjør lntr. 50-75 i Statens regulativ.
 
Søknadsfrist: fredag 8. april 2016.
 
For mer informasjon kontakt sekretariatsleder Sigbjørn Gjelsvik, tlf. 23 31 33 99 / 911 61 675 eller [email protected]

Senterpartiets stortingssekretariat består av 18 ansatte og er sekretariat for Senterpartiets stortingsgruppe. De ansatte i Senterpartiets stortingssekretariat skal med basis i Senterpartiets verdigrunnlag bistå Senterpartiets stortingsrepresentanter i å operasjonalisere og konkretisere Senterpartiets politikk, bidra til størst mulig gjennomslag for Senterpartiets politikk i de saker som er til behandling i Stortinget og bidra til at Senterpartiets politikk blir synliggjort og får størst mulig gjennomslag i samfunnsdebatten.