Meny
Bli medlem

Sps stortingsgruppe søker politiske rådgivere

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiets stortingsgruppe søker politiske rådgivere; for justis og for kontroll og konstitusjon. Begge stillingene er vikariat med søknadsfrist 26. februar 2016.

Senterpartiets stortingsgruppe søker politiske rådgivere


1. Politisk rådgiver – justis, vikariat

Til stillingen ligger ansvar for å arbeide med saker som er til behandling i Stortingets justiskomité og å utarbeide notater til behandling av politiske saker i Senterpartiets gruppemøter og i andre fora i Senterpartiet. Til stillingen ligger også bistand til ledelsen og øvrige stortingsrepresentanter i å utarbeide bakgrunnsnotater, argumentasjon og retorikk til innledninger og debatter i ulike sammenhenger. Rådgiveren skal bidra til at stortingsgruppas virksomhet blir synliggjort gjennom ulike kanaler og på ulike plattformer. Til stillingen ligger også ansvar for politisk utviklingsarbeid og utredninger, både innenfor eget fagfelt og på tvers av ulike fagområder i samarbeid med andre. Rådgiveren vil jobbe tett med Senterpartiets medlem i Justiskomitéen. Andre arbeidsområder vil kunne tilkomme. Personer med jurdisk fagkompetanse oppfordres om å søke.

 

Stillingen er et vikariat med varighet til 01.04.2017, og er ledig for snarlig tiltredelse. Både heltids- og deltidsengasjement kan være aktuelt, etter nærmere dialog med aktuelle søkere.


Stillingen lønnes i lønnsramme for rådgivere i Senterpartiets stortingsgruppe, som p.t. utgjør lntr. 50-75 i Statens regulativ.
 

Søknadsfrist: 26. februar 2016.

For mer informasjon kontakt sekretariatsleder Sigbjørn Gjelsvik, 23 31 33 99 / 911 61 675 eller [email protected]


2. Politisk rådgiver – kontroll og konstitusjon, vikariat

Til stillingen ligger ansvar for å arbeide med saker som er til behandling i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og å utarbeide notater til behandling av politiske saker i Senterpartiets gruppemøter og i andre fora i Senterpartiet. Til stillingen ligger også bistand til ledelsen og øvrige stortingsrepresentanter i å utarbeide bakgrunnsnotater, argumentasjon og retorikk til innledninger og debatter i ulike sammenhenger. Rådgiveren skal bidra til at stortingsgruppas virksomhet blir synliggjort gjennom ulike kanaler og på ulike plattformer. Til stillingen ligger også ansvar for politisk utviklingsarbeid og utredninger, både innenfor eget fagfelt og på tvers av ulike fagområder i samarbeid med andre. Rådgiveren vil jobbe tett med Senterpartiets medlem i Kontroll- og konstitusjonskomitéen. Andre arbeidsområder vil kunne tilkomme. Personer med juridisk fagkompetanse oppfordres om å søke.

 

Stillingen er et vikariat med varighet til 01.04.2017, og er ledig for snarlig tiltredelse. Både heltids- og deltidsengasjement kan være aktuelt, etter nærmere dialog med aktuelle søkere.


Stillingen lønnes i lønnsramme for rådgivere i Senterpartiets stortingsgruppe, som p.t. utgjør lntr. 50-75 i Statens regulativ.
 

Søknadsfrist: 26. februar 2016.


For mer informasjon kontakt sekretariatsleder Sigbjørn Gjelsvik, 23 31 33 99 / 911 61 675 eller [email protected]

Senterpartiets stortingssekretariat består av 18 ansatte og er sekretariat for Senterpartiets stortingsgruppe. De ansatte i Senterpartiets stortingssekretariat skal med basis i Senterpartiets verdigrunnlag bistå Senterpartiets stortingsrepresentanter i å operasjonalisere og konkretisere Senterpartiets politikk, bidra til størst mulig gjennomslag for Senterpartiets politikk i de saker som er til behandling i Stortinget og bidra til at Senterpartiets politikk blir synliggjort og får størst mulig gjennomslag i samfunnsdebatten.