Meny
Bli medlem

Stafett, dikt, samarbeid, beredskap og forankring

Sist endret: 27.09.2020 #Vestfold
Tidligere fylkesordfører i Vestfold, Per-Eivind Johansen og tidligere fylkesordfører i Telemark, Terje Riis-Johansen var invitert til årsmøtet i Vestfold Senterparti for å holde innledninger om hvordan man oppnår resultater i politikken. Det ble to underholdende og interessante innledninger fra de to tidligere fylkesordførerne.

 

De to tidligerer fylkesordførerne i Vestfold og Telemark, Per Eivind Johansen, Høyre og vår egen Terje Riis-Johansen, inspirerte årets fylkesårsmøtet i Vestfold Senterparti 2. april.

Det er ikke bare etternavnet de deler, disse karene hadde tydeligvis også felles kjemi og noe av samme oppskriften da de ble utfordret  på ”Hvordan oppnå resultater i politikken”, og snakket om muligheter for samarbeid mellom fylkene.

Per-Eivind Johansen sa samarbeid på tvers av nivåer, politikk, yrkesliv og partier måtte til.

-De gangene vi lykkes er når vi samarbeider, sa han.

Han var innom E18-samarbeid, mye samarbeid om jernbane, med Østlandssamarbeidet og godshavn. Telemark og Vestfold har samarbeidet bedre enn det som var mulig med Buskerud oppsummerte Johansen, og ga noen erfaringer fra forsøket med BTV-samarbeidet fra 2003-2007.

Terje Riis-Johansen startet sitt innlegg med stafettjentene i skiskyting, og kom raskt til hvor viktig samarbeid er.

Mitt mål er utvikling av hele fylket sa, Terje Riis-Johansen, og ga eksempler på hvordan han hadde jobbet for det. Deretter viste at han hadde laget seg en sirkel der det var plass til både Vestfold og Buskerud videre.

Han sa at Vestfold hadde vært nærmest for samarbeid både med tanke på geografi, dialog, prosess og følelse av gjensidig ønske om samarbeid.

Han sa at våre fylker burde bli tøffere i møte med sentrale myndigheter. – Litt farligere er OK, sa han og viste til andre landsdeler som var tøffere. Vi må ikke være ”den ufarlige regionen”, da oppnår vi ikke nok.

Planlegging, samarbeid, hardt arbeid, nytenkning og X-faktor med blant annet beredskap for flaks, må være med når vi vil oppnå noe, sa Terje Riis Johansen. Forankring må også være med avsluttet han.

Etter noen gode spørsmål fra fylkesårsmøtet ble de to tidligere fylkesordførerne takket av med blomster og gode ord fra fylkesleder Kathrine Kleveland.