Meny

Står på for båt- og fergefylket

Sist endret: 16 03 2017Står på for båt- og fergefylket
Regjeringa har endelig forstått at det nye inntektssystemet de innførte i 2014 ble feil for båt- og fergefylket Nordland. Vi ble hardt rammet med en beregnet minus på 284 mill fra 2020. Nå skal et prosjekt se på hvordan den nye kostnadsnøkkelen for båt og ferje i større grad kan fange opp kostnadene med oppgavene.

Vi skal ha hurtigbåt- og ferjetilbud som er best mulig for innbyggere og næringsliv i Nordland. Når de økonomiske rammene nå kan endre seg, velger vi å avvente den politiske behandlingen av et nytt båt- og ferjekart. Nå må regjeringen levere nye kostnadsnøkler for båt og ferje i 2017.


https://www.nfk.no/aktuelt/haper-pa-mer-penger-til-nordland.847545.aspx