Meny
Bli medlem

Staten må ta regningen uavhengig av bostedsadresse

Sist endret: 27.09.2020
Landsmøte delegat Anne Haave mener utgiftsdekning mellom stat og kommune knyttet til medisinutgifter for kronisk syke som bor på sykehjem må endres


Hvis man har en kronisk sykdom som krever behandling i minst tre måneder i løpet av et kalenderår, har man krav på dekning av legemidler, forbruksmateriell og næringsmidler via blåreseptordningen. Staten tar regningen dersom vedkommende bor i privat bolig eller omsorgsbolig bemannet av hjemmesykepleien.
Dersom den kronisk syke får tildelt sykehjemsplass, flyttes disse utgiftene automatisk fra staten til kommunen. 

Regjeringen vil ha økt satsing på flere sykehjemsplasser. Samhandlingsreformen legger opp til at kommunene får økt ansvar for stadig dårligere pasienter. 

En sykehjemsplass koster gjennomsnittelig 760.000 pr. år. Medisiner og forbruksmateriell utgjør en vesentlig del av disse utgiftene.

Dagens finansieringsordning er uforutsigbar for kommunene og kan i verste fall medføre at kommunene kvier seg for å tildele sykehjemsplasser, fordi det kan medføre vesentlige utgifter knyttet til enkelt brukere.  

Jeg ønsker at finansieringsordningen gjennomgås og at medisiner og forbruksmateriell skal være staten sine utgifter uavhengig av den enkelte sin bostedsadresse.