Meny
Bli medlem

Statkraft kan ikke styres etter høye avkastningskrav!

Sist endret: 27.09.2020
Statkraft har stanset arbeidet som blandt annet skulle sikre midt-norge stabil strømforsyning.

Industrien blir rammet, og med de erfaringene vi har fra tidligere ustabil tilførsel, med tilhørende prishopp, er jeg svært bekymret for regionens arbeidsplasser. Regionen har stort behov for en sentrallinje som gir stabil og forutsigbar leveranse av strøm.

Det er svært tydelig at landets politikere mangler de verktøy som er nødvendig for å sørge for  samfunnsikkerhet  og beredskap på de avgjørende områder. Kampflyplassen på Ørlandet er et eksempel på et område hvor sikker forsyning er avgjørende.

På bakgrunn av bl.a. arbeidet med utbygginga på Fosen og i Snillfjord har Statkraft fått tilført titalls milliarder.

Statnett har allerede gjennomført prosjekteringen og har i den forbindelse krevd 70 mill i garantier av Statkraft, Statkraft selv har brukt 200 milloner i fasen før de nå velger å stoppe arbeidet. Dette er nå penger ut i det blå.

Det er et paradoks at man i et heleid statlig selskap skal styres etter forholdsvis kortsiktige og økonomiske beregninger. Jeg er overbevist om at samfunnsøkonomisk er dette ei utbygging som er lønnsom.

Det er merkelig at Statkraft for få måneder siden bekreftet at prosjektet var i rute og økonomisk robust.

Vindkraft er blandt de energiproduksjonen som støttes av grønne sertifikater. Vi har gjennom fornybardirektivet forpliketet oss til å øke vår andel av fornybar energiproduksjon. Gjennom Fosenprosjektet kunne vi oppfylt en del av dette.

Utbyggingen skulle startes opp i Roan, der innbyggerne allerede har lagt ned mye ressurser i dette. Åfjord kommune har brukt store summer i forberedelsene, har hatt to personer i full jobb for å forberede kommunen på dette, og nå sitter de igjen med regninga. I Snillfjord har man, om man kan si heldigvis, nettopp skrevet avtalen og dermed ikke kommet så langt i det forberedende arbeidet. Dette kan rettes opp igjen, men at kommersielle vurderingen skal legges til grunn for om Norge har råd til å sikre god beredskap, stabil leveranse til indiustri og privathusholdning er skremmende.

Jeg vil oppfordre alle politiske parti og lokalpolitikere, til å kontakte sine i Regjering og Storting og be om at det tilføres tilstrekkelige midler, slik at Statkraft gjenopptar arbeidet, gjennomfører utbyggingen og sikrer stabil forsyning.

 

 

Gunn Iversen Stokke

Senterpartiet i Sør-Trøndelag