Meny

Statlig eierskap er god distriktspolitikk

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
DIRIGENT - LANDSMØTE SP er distriktenes parti, men statlig eierskap kan være et virkemiddel for god distriktspolitikk. En godt organisert stat er faktisk en forutsetning for å kunne danne jevnbyrdige vilkår for land og folk.

Dette forutsetter imidlertid at de sittende makthavere bruker staten i sin opptreden på en korrekt, langsiktig og fornuftig måte. Ikke slik vi ser den sittende blå regjeringen som stripper staten som redskap for å nå sine ideologiske mål.

Det er fornuftig at staten tar begrenset del i næringslivet. Men da må statens bedrifter opptre som om de er i statens og folkets eie. Et Telenor som via datterselskaper driver utstrakt korrupsjon med døtrene til diktatorer i Asia, et Yara som ansetter statsrådenes barn og ikke skjønner at det er korrupsjon de bedriver, et Statskog som driver avvirkningen inn i sårbar fjellskog og går løs på nytynna furuskog, er alle eksempler på statlig drift som undergraver staten som eier. Skal en drive slik er det bedre staten ikke er eier. Våre forsvarsbedrifter på Kongsberg og Raufoss drives imidlertid godt og ryddig, derfor er det best at staten har majoritetseierskap i disse. Bare misforståtte antistatsidiologer som en næringsminister fra Høyre, kan foreslå at staten skal selge seg ned i et lands forsvarsproduksjon.

Staten legger rammene og overlater til kommuner å fatte vedtak i mange saker. Dette er god Sp politikk. Men noen ganger er det bedre at staten står for klare vedtak. Dersom Stortinget vil verne vår knappe matjord, må den ta føringa. Det å overlate dette til kommunene, for så å straffe disse økonomisk om de tar for mye jord slik Sponheim foreslår, er molbopolitikk. Vil vi verne matjorda må staten nedfelle begrensninger og lovmessig vern. Når staten kan bestemme rovdyrpolitikken må de jammen meg også kunne bestemme jordvernpolitikken og ikke delegere dette til utbyggingskåte kommunepolitikere.

Det samme gjelder konsesjonslovene. Disse blir i dag undergravd ved at ulike kommuner med ulikt politisk flertall har ulike praksiser. Dette er i seg selv den beste måten til å undergrave hele det verktøyet som konsesjonsloven er. De statlige føringene må strammes opp og etterleves. Nå foreslås det at vårt nedarvede personlige eierskap til jord og skog skal fjernes ved at aksjeselskap kan gis konsesjon. Staten brukes mot oss. For å stoppe dette må staten gjenerobres.

Det må kreves mer av den politiker og det parti som vil bruke en aktiv stat som virkemiddel, enn av de som av prinsipp gjør det de kan for å bruke staten som et politisk verktøy til å slippe løs kapitalkrefter og pulverisere viktige samfunnsverdier.