Meny
Bli medlem

Statlig eldreomsorg kan bli dyrt for de eldre

Sist endret: 27.09.2020
Vi trenger en eldreomsorg som tar hensyn til det enkelte mennesket. Det krever kjennskap til lokale forhold og den enkelte bruker av omsorgstjenestene, skriver Heidi Greni.

 

Av Stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson

«Det kan ikke stå på pengene. Det får koste hva det koste vil» sa Siv Jensen i 2013 om FrPs valgløfter om statlig finansiert eldreomsorg. Nå kollapser forsøksordningen som kommunene ble fristet til å delta i ved at staten lovet å ta regningen. Regjeringen ønsket 20 forsøkskommuner. 17 meldte seg og nå gjenstår 7 etter at kommunene registrerer at forsøksordningen overstyrer brukernes behov for tilpassede løsninger og dessuten at faktiske kostnader ikke dekkes.

FrPs eldrepolitikk bygger på en forutsetning om at statlig overtakelse av ansvaret vil gjøre eldreomsorgen bedre. Hadde det bare vært så enkelt. Finansdepartementets bankkort gjør ikke hverdagen til eldre bedre, opplever de ansvarlige for tjenestene lokalt.

Vi trenger en eldreomsorg som tar hensyn til det enkelte mennesket. Det krever kjennskap til lokale forhold og den enkelte bruker av omsorgstjenestene. Kommunen har best utgangspunkt for å vurdere om en bestemor trenger dagtilbud eller omsorgsbolig, om en bestefar trenger sykehjemsplass eller hjemmehjelp. Samspillet mellom stat og kommune er viktig for en god eldreomsorg. Men det krever en statlig myndighet som spiller på lag med kommunene, ikke mot kommunene.

Regjeringen har i stedet for samspill valgt å gjennomføre en prøveordning med statlig styrt eldreomsorg. Høyre måtte bøye seg for FrPs valgkampløfte. Siv Jensen betaler regningen, koste hva det koste vil, sier hun. Forsøkskommunene har opplevd at slik blir ikke virkeligheten.  Flere kommuner sier de kommer i minus når regningen gjøres opp.

At så mange kommuner trekker seg er et dårlig skussmål for statlig styrt eldreomsorg. Utfordringene løses ikke med finansdepartementets bankkort, å flytte ansvar fra kommuner til stat og å øke byråkratiet i samfunnet. Det er bare en lettvint måte å få det til å se ut som man gjør noe for å bedre eldreomsorgen. Senterpartiet tror ikke på lettvinte, ytre løsninger som gjør hverdagen vanskeligere for norske kommunepolitikere og ikke minst gjør den verre for de eldre. I Senterpartiet vet vi at løsningen finnes gjennom grundig og godt arbeid lokalt, nær menneskene som skal leve med tjenestene.