Meny
Bli medlem

Statsbudsjettet må tilpasses virkeligheten

Sist endret: 27.09.2020 #Nordland
Fylkesleder Monika Sande er bekymret for tida framover hvis regjeringens forslag til Statsbudsjett blir vedtatt i Stortinget. Blant det hun er opptatt av er: Rassikring, bredbåndssatsningen, rammevilkårene til kommune- og fylkesting, selfangst og mye mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 Nordland Senterparti sitt innspill til Statsbudsjettet


Vi kan ikke godta kutt i bredbåndsatsningen, det er viktig å videreføre Senterpartiets mål om at alle, uansett hvor de bor, skal ha god bredbåndsdekning og Nordland har enda en lang vei å gå for at dette er oppfylt.
Vi ser for oss heller en økning enn en reduksjon av rassikringsmidlene. Vi er et værutsatt land, og mer regn og uvær tilsier økning i budsjettet.
Nordland har mye vei og en økning på transport av varer. Skal landet sikre at næringsutviklingen på land fortsetter/øker, må vi ha bedre veier og bedret mulighet for mer gods på sjø.
Det er derfor behov for mer penger på bordet til fylkesvei, riksvei, jernbane og nærskipsfart.
De nye kriteriene for tildeling av ramme til kommunene og fylkeskommunene rammer Nordland spesielt hardt. Fylkeskommunen er klare på at med så store kutt, vil det få store konsekvenser for samferdsel og videregående skoler. Det vil føre til en økt sentralisering av skoletilbudet og dårligere tilbud, spesielt på båtruter til vår befolkning. Dette kan vi ikke akseptere og regner med at signalene om økt satsing på samferdsel og videregående skoler er en klar føring i Senterpartiets budsjett.
Nordnorsk pensjonisthøgskole er en viktig aktør for kommuner, fylkeskommunen og arbeidsgiverorganisasjoner i forhold til å få en god overgang fra arbeidsliv til pensjonisttilværelse.  

Rammene til kommunene er for lave. Kommunene blir pålagt flere oppgaver uten at det følger penger med, og økningen dekker ikke lønns og prisvekst.
Kuttet på 12 mill. til selfangst bør rettes opp. Det er viktig at Norge beholder sin kompetanse på jakt i arktiske strøk.
Viktig at sosiale sikkerhetsnett ikke tas ned.
Viktig å ikke omfordele sterkere fra fattig til rik
Viktig å bygge landet slik at distrikter ikke blir liggende i en økonomisk bakevje i forhold til videre økonomisk utvikling.

Monika Sande

Leder Nordland Senterparti