Meny
Bli medlem

Statsråd Eriksson må ta stilling til praksisen om fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag

Sist endret: 27.09.2020
Praksisen der bemanningsforetak har fast ansatte, men ikke gir de lønn mellom oppdrag ble tema i dagens spørretime i Stortinget. Gerd Eli Berge fra Senterpartiet har tidligere spurt ministeren om dette, men har da fått til svar at hva som er å forstå med fast ansettelse i arbeidsmiljøloven må avklares av domstolene.

Senterpartiet var ikke fornøyd med dette svaret og både Per Olaf Lundteigen og Liv Signe Navarsete, ba i dag statsråd Robert Eriksson avklare hva han legger i fast ansettelse. Heller ikke i dag ble de fornøyd med svaret fra ministeren.
 
- Eriksson mener fremdeles at det er uriktig at en statsråd skal gå inn å mene hva som er fast ansettelse eller ikke. Det synes jeg er merkelig. Statsråden er øverste leder for arbeidstagerne og har så visst et ansvar for å gripe inn i denne praksisen, sier Lundteigen.

Fast ansettelse der man ikke får lønn mellom oppdragene er et problem som ministeren må ta stilling til.
- Jeg er grunnleggende uenig med statsråden at det er i strid med maktfordelingsprinsippet at han tar stilling til hva som menes med fast ansettelse, sier Lundteigen.
 
- Et arbeidsforhold der det verken er avtalt noe bestemt arbeidstid, stillingsstørrelse eller rett og plikt til å utføre et bestemt arbeid, gir ikke noen trygghet for arbeid og inntekt og heller ikke noe reelt stillingsvern, avslutter Lundteigen