Meny
Bli medlem

Statsråden bekrefter tvang i kommunereformen

Sist endret: 27.09.2020
- Løftene om at kommunereformen skulle bygge på frivillighet og lokale prosesser legges nå til side, sier Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni.

 


Kommunal- og  moderniseringsminister Jan Tore Sanner avkreftet ikke Aftenpostens oppslag om at det legges opp til hastebehandling av forslag om tvangssammenslåing av  kommuner da han møtte til budsjettdebatt i Stortinget 15. desember.


- Løftene om at kommunereformen skulle bygge på frivillighet og lokale prosesser legges nå til side. Jeg forstår at regjeringen er frustrert over at så få kommuner vil slå seg sammen frivillig, men informasjonen om at vi allerede rett over nyttår kan vente forslag til Stortinget om tvangssammenslåing i strid med folkemeningen og vedtakene lokalt, overrasker meg, sier Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson, Heidi Greni.


Greni reagerer sterkt på opplysningene om at det er fylkesmennenes vurderinger som legges til grunn for regjeringens konklusjoner om bruk av tvang i kommunereformen. Enkelte fylkesmenn, bl.a. i Akershus, Møre og Romsdal  og Sør Trøndelag gikk svært langt i å tegne nye kommunekart helt uavhengig av kommunenes egne vedtak. Det er disse kartene som tas fram av regjeringen og legges til grunn for forslag som fremmes for Stortinget, opplyser Aftenposten.


- Jeg kan ikke forsvare den rollen fylkesmennene er gitt i kommunereformen. De skulle bidra til å oppsummere reformen ved gjennomgang av de kommunale vedtakene. I stedet har det endt opp med at fylkesmennene driver fram regjeringens ambisjoner om færrest mulig kommuner, sa Heidi Greni under debatten om kommunebudsjettet for 2017.


Kommunalkomiteens leder, Helge Andrè Njåstad fra FrP, begrunner hastebehandlingen av kommunesammenslåinger med at kommuner har bedt Stortinget skjære gjennom fordi de ønsker rask avklaring. Forutsetningene som tidligere er lagt fra regjeringen og Stortinget, er at reformen skulle oppsummeres våren 2017.


- Det er nok andre hensyn enn bønn fra kommunene om rask avklaring som forklarer hastebehandlingen av kommunesammenslåinger. Høyre, FrP, KrF og Venstre, som er partiene som har drevet kommunereformen fram og stadig fremmet nye tiltak for å presse fram sammenslåingsvedtak i motvillige kommuner, ønsker ikke å gjøre upopulære vedtak tett opp mot Stortingsvalget 2017. Jeg har ikke hørt noe rop om bruk av tvang fra kommunene. Tvert om ber kommunene om at de konklusjoner som er trukket lokalt blir respektert. Det vil tydeligvis ikke regjeringen og deres støttespillere lytte til, sier Heidi Greni.