Meny
Bli medlem

Stilte krav til framtidig infrastruktur i nord

Sist endret: 27.09.2020 #Troms
Norge trenger framtidsrettet infrastruktur i Nord-Norge, fire klare krav fra Prestbakmo på årsmøte i Troms Senterparti.

Troms Senterparti hadde sist helg årsmøte i Harstad. Her kom Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B Prestbakmo (Sp), med fire klare krav til hva som må løses gjennom Nasjonal Transportplan 2018-2029;

  1. Etterslepet på fylkesveiene må løses i løpet av 10 årsperioden. 45-75 milliarder nasjonalt, 15-20 milliarder i Nord-Norge og 6-8 milliarder i Troms. I forlengelsen av dette må også at en forutsigbar økonomi til fergedrift og investeringer i fiskerihavner sikres.
  2. Skredutfordringene i Nord-Norge må løses i løpet av 10 års perioden. 10 milliarder i Nord-Norge og 5,4 milliarder i Troms.
  3. Kritiske flaskehalser på riksveier i Nord-Norge må fjernes innen 2029.
  4. Dobbeltspor på Ofotbanen realiseres i løpet av 10 årsperioden. Utredning av Nord-Norge banen, inklusiv øst-vest forbindelse Finnland må gjennomføres  i Nasjonal Transportplan 2018-2029, med mål om bygging.

- Gjøres dette, vil landsdelen sørge for landets fremtid. Nord-Norge er landets "gullkyst", da trengs framtidsrettet infrastruktur, sa Prestbakmo i sin tale til fylkesårsmøtet lørdag.

Må bli tydeligere

Forslag til NTP legges fram fra transportetatene den 29. februar og skal så ut på høring, før Stortinget til slutt skal vedta den i 2017.

- Det handler om å bygge infrastrukturen i Nord-Norge for framtida, slik at landet Norge kan nyte godt av det vekst og verdiskaping landsdelen gir - og kan gi landet. Det handler om at sjømatnæringas vekst og enorme eksportverdi, der mulighetene ligger i nord, fortsatte fylkesråden.

Prestbakmo utfordrer hele landsdelen til å stille seg bak en strategi for framtida, for Nord-Norge og for landet.

- Allerede er vi kommet langt på vei i forhold til enighet om mye av dette, mellom de nordnorske fylkeskommunene med fellesstrategien "fra kyst til marked" - men vi må bli enda klarere og tydeligere, og flere må følge opp, konkluderte fylkesråden .

0