Meny
Bli medlem

Stopp sentraliseringa

Sist endret: 27.09.2020
Vi drømmer ikke om å bli styrt med millimeterrettferdighet av et ansiktsløse byråkrater langt unna. Vi vil være med å ta ansvar for vårt eget liv, vårt eget lokalsamfunn og vårt eget land, skriver Geir Pollestad.
 
 
 
 

Av Geir Pollestad, stortingsrepresentat Sp
 

Regjeringen sentraliserer Norge. Makt og oppgaver skal inn i nye og større enheter. Folkelig engasjement og deltakelse blir erstattet av byråkrati og regler. Tjenestene blir flyttet bort fra folk og inn i noe de kaller robuste enheter. Antallet ansatte i departementet og direktoratet skyter i været, og det etableres nye direktorater, råd og tilsyn.
 
Regjeringens sentralisering og byråkratisering vil over tid føre til avmakt, redusert ansvarsfølelse og et dårligere samfunn.
 
Senterpartiet tror på det motsatte. Vi mener samfunnet blir best om vi organiserer oss i mindre enheter. Vi tror at kunnskap om og forståelse for lokalsamfunnet er viktig enten man er byggesaksbehandler eller politi. Vi vil derfor ha tjenestene nær folk og at din stemme skal bli hørt.
 
Bærebjelken i den norske samfunnsmodellen er ikke kontroll, tilsyn, indikatorer og måltallsstyring. Det norske samfunnets viktigste verdi er at folk tar ansvar. Det at vi som innbyggere kjenner på at vi har plikter og ikke bare rettigheter. Det at vi sammen evner å finne gode løsninger på problemene fremfor å kun se på hvilke løsninger som følger av et eller annet regelverk.
 
Vi drømmer ikke om å bli styrt med millimeterrettferdighet av et ansiktsløse byråkrater langt unna. Vi vil være med å ta ansvar for vårt eget liv, vårt eget lokalsamfunn og vårt eget land.
 
Da må dagens politikk endres. Vi må våge å gi folk ansvar og frihet til å bestemme mer. Da trenger vi færre byråkrater, direktorater og tilsyn. Ikke flere slik regjeringen jobber for. Sentraliseringen må stoppes nå.