Meny
Bli medlem

- Stor jubel for kyst og sjøfolk

Sist endret: 27.09.2020
- Dette er en stor dag for en stor og viktig næring, jubler Senterpartiets Irene Lange Nordahl. Vi har lenge jobbet for å sikre at vi også i årene framover skal ha norske sjøfolk på norske skip. Derfor går vi nå inn for å styrke nettolønnsordningen ved å lovfeste den og samtidig heve taket. Dette gir all mulig grunn for stor jubel til sjøs, smiler SPs næringspolitiske talskvinne.

Den norske maritime næringen gir i dag arbeid til 100 000 nordmenn og skaper verdier for 145 mrd kroner. Næringen har også vesentlig betydning for den lokale og regionale verdiskapingen. Derfor legger regjeringen i dag fram strategien Stø kurs.

-    Vi legger i dag fram mange gode og viktige tiltak - tiltak i tråd med tilbakemeldingene fra næringen selv. I Senterpartiet er vi veldig opptatt av at Norge skal beholde posisjonen som en av de fremste maritime nasjonene, og derfor står vi last og brast med norske sjøfolk, slår Lange Nordahl fast.

Maritim næring er en stor og viktig distriktsnæring. Langs hele kysten, i alle kommuner er mange sysselsatt i maritim sektor. (I 62 kommuner arbeider mer enn 10 prosent i maritim industri.) Utvikling av en moderne maritim næring er derfor både næringspolitisk viktig, og uten tvil nødvendig for å nå sentrale distrikts- og regionalpolitiske målsetninger.

-    Det er veldig viktig å ha med seg ungdommen i den videre utviklingen av maritim næring, og utdanning er her sentralt. Vi vil derfor forenkle overgangen fra fullført fag- og yrkesopplæring til høyere utdanning og arbeide aktivt for flere lærlingplasser. Både fagskoler og høyskoler har hatt en stor økning av søkere til maritime utdanninger de siste årene. Dette viser at ungdommen vil med! sier en engasjert Lange Nordahl, som har snakket mye om muligheter for ungdom i denne valgkampen.

-    For oss i nord er det spesielt mye godt nytt i strategien Stø kurs, fortsetter en begeistret lange Nordahl. Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske satsingsområde. Regjeringen vil være en pådriver for å ferdigstille et bindende globalt regelverk for seilas i polare farvann, arbeide for å få på plass en bedre kartdekning av havområdene rundt Svalbard. Samtidig vil vi vurdere behovet for å etablere et nasjonalt kompetansesenter for utdanning av sjøfolk for seilas i polare farvann, sier 1. kandidaten fra Troms.

-    Det er også en seier for oss at Norsk Romsenter nå igangsetter ”Prosjekt Satellittbasert Kommunikasjon”, for å utrede mulige konsepter for å sikre etablering av robuste systemer for kommunikasjon via satellitt, samt vurdere behov for eventuelle ad hoc nødløsninger for kommunikasjon nord for 75 grader nord. Når regjeringen i tillegg vil sette av inntil 200 mill kroner til oppgradering og bygging av ny havneinfrastruktur i Longyearbyen, viser dette at vi har fått med oss regjeringspartnerne våre på en kraftig satsing i nord, sier 1. kandidaten fra Troms Sp.

-    I tillegg til det avgjørende punktet om nettolønnsordningen, er det også godt nytt at vårt forslag til statsbudsjett for 2014 innebærer at GIEKs garantiordning økes med 10 mrd kroner til i alt 145 mrd. kroner. Hvis dette blir vedtatt, er rammen økt med utrolige 105 mrd. kroner siden 2005, avslutter Lange Nordahl.
 
For ytterligere spørsmål og kommentarer: Irene Lange Nordahl, tlf 975 79 509