Meny
Bli medlem

Stor og gledelig aktivitet

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Den politiske opposisjonen på Stortinget benytter titt og ofte anledningen til å peke på det som ikke er gjort på samferdselsområdet. Det er opposisjonens privilegium. Likevel kan det være nyttig og interessant å peke på det som faktisk er gjort på f. eks veg og jernbane. Siden de rødgrønne inntok regjeringskontorene i 2005 er det bygget, eller er under bygging nesten 1000 km ny riksveg. Punktligheten på jernbane er bedret betraktelig, ni av ti tog er nå i rute. Det som imidlertid er aller mest gledelig, og viktig, er at antall drepte i trafikken er redusert med 30 prosent, skrive Jan Thorsen, mangeåring ordfører i Nome og fylkesleder.

 

. Flere har satt fokus på at antallet ansatte i Statens vegvesen og Jernbaneverket har øket, og det framstilles ofte som om det bare er administrasjonen i de to etatene som har vokst. Det er feil! Flesteparten av de som er nyansatt jobber direkte med å få realisert nye og bedre veier og jernbane. Det har aldri vært så stor aktivitet på samferdselsområdet som i dag. Siden de rødgrønne overtok i 2005, med Senterpartiet i Samferdselsdepartementet, har budsjettet til samferdsel økt med 64 prosent. Med en slik aktivitet er det klart at det må ansettes folk for å få jobbene gjort! Så er det selvsagt naturlig å spørre om en ansetter i de riktige stillingene. Hvis en ser på Jernbaneverket så har det vært en økning i antall ansatt på 29 prosent siden 2005. Størsteparten av denne økningen har kommet Utbyggingsdivisjonen(planlegging og byggherrefunksjon) og Banedivisjonen(drift og vedlikehold), stillinger hvor oppgaven er å få på plass ny og bedre jernbane. Et blikk på Statens vegvesen viser at i denne etaten har antall ansatte i samme periode økt med 40 prosent. Omsetningen pr. ansatt har økt fra 5,5 mill. i 2005 til 6,2 mill. i 2012.

Tallene viser på en klar måte at aktiviteten er høy. Dette er ansatte som er nødvendig for å få bygd nye veier og bedre veier, - ikke «unødvendige byråkrater» som Høyre og Frp ofte påstår. Det er likevel alltid mulig å bruke pengene på en bedre og smartere måte. I Nasjonal transportplan for 2014 – 2023 er det derfor lagt opp til å øke effektiviteten med 10 – 15 prosent. Dette er et arbeid som allerede er i gang. Sammen med våre regjeringskolleger i Ap og Sv har Senterpartiet gjennomført betydelig løft for bedre veier og bedre jernbane. Vi har ved praktisk handling vist at vi leverer. Det skal vi og i høyeste grad fortsette med hvis vi får fortsette i regjering etter valget. I Senterpartiet er vi utålmodige, vi vil bedre veier og bedre jernbane i hele landet!