Meny
Bli medlem

STOR seier for frivillighetspartiet Sp

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiets arbeid for å styrke frivilligheten bærer frukter! Regjeringen foreslår nå å øke momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner med 252 mill. Den samlede bevilgningen vil med dette være 1,2 mrd. kroner i 2014 - som vi lovte i 2009, sier Liv Signe Navarsete.

– Dette er definitivt Senterpartiets seier! Vi har kjempet for frivilligheten i arbeidet med statsbudsjettet hvert eneste år – og kampen krones nå med en stor seier for oss, men ikke minst for alle de tusenvis av lag og foreninger rundt om i landet, jubler Sp-leder Liv Signe Navarsete.

Regjeringen innfrir løftet om at den nye ordningen for momskompensasjon til frivillige organisasjoner som trådte i kraft 1. januar 2010 skal trappes opp med 1 mrd. kroner fram til 2014.  

Ordningen er den største satsningen på frivillighet over statsbudsjettet noensinne og bidrar til å styrke lokal aktivitet.

– Norge er i verdenstoppen når det gjelder frivillighet, i dette landet arbeider mennesker tilsvarende om lag 110 000 årsverk frivillig. Det være seg i fotballklubber, korps, ungdomsklubber osv. At de fram til i dag har måtte bruke store deler av sine inntekter, som er basert på frivillig innsats, på avgifter til staten er en skam. Senterpartiet har derfor lenge kjempet for å få på plass en momskompensasjon for disse organisasjonene og lagene, og nå har vi endelig seiret, sier en svært fornøyd Navarsete.
– Det frivillige vokser fram der det er behov for det, og fanger opp nye oppgaver som må løses og bygger samfunnet nedenfra. Når hadde Norge fått barnehager om det ikke var for frivillig sektor? Hvem skaper et fellesskap for trafikkskadeofre? Momskompensasjon vil gjøre det lettere for alle som bryr seg, lettere for de som prøver å gjøre noe for seg selv og menneskene rundt seg – uten å tjene penger på det, sier hun.

Senterpartiet har lenge talt frivillighetens sak. Vi mener det ikke er riktig at næringslivet og det offentlige skal slippe moms, mens frivilligheten skal betale. Moms på frivillighet strider med rettferdighetsfølelsen og står i kontrast til dugnadsånden som er så verdifull for samfunnet. Det er derfor en stor seier for Senterpartiet - og en enda større seier for idrettslag, korps, turforeninger og ungdomsorganisasjoner når momskompensasjonsordningen nå når det en gang så ambisiøse målet på 1 mrd kroner.  

– Dette handler om å gjøre det enklere for enkeltmennesker å skape et bedre samfunn. Frivillig arbeid handler ikke om å tjene til livets opphold, men til livets innhold. Momskompensasjonsordningen handler om å la folk legge fra seg kalkulatoren og hente fram det beste i seg selv og sine medmennesker, avslutter en stolt Liv Signe Navarsete.