Meny
Bli medlem

Stor skepsis til kommunesammenslåing i mindre kommuner

Sist endret: 27.09.2020
En spørreundersøkelse presentert i Bergens Tidende viser at et flertall er for kommunesammenslåinger. Samtidig ser vi at innbyggerne i de minste kommunene er skeptiske til kommunesammenslåing, folk er og mer skeptiske da de blir spurt om sin egen kommune og kvaliteten på tjenestene.

 

- Denne undersøkelsen viser at folk er engasjerte i debatten om kommunesammenslåing, og at det er et engasjement rundt hvilket tilbud som skal være i deres egen kommune og hvordan organiseringen skal være i fortsettelsen. Dette engasjementet er nettopp det vi ønsker, og at folk selv skal få være med å avgjøre sin kommunes fremtid, sier Heidi Greni, Senterpartiets medlem i kommunalkomiteen på Stortinget.

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller på hva folk i små kommuner ønsker i forhold til de som kommer fra store kommuner. Dette er en av grunnene til at Senterpartiet mener at en i denne prosessen må involvere folk lokalt og ta de med på avgjørelsen gjennom en folkeavstemning.

- Regjeringens kommunereform er i en tidlig fase. Til nå har vi kun fått høre regjeringens fagre ord om at kommunene vil bli bedre bare de blir større og at det vil følge penger med sammenslåingsprosesser for de største kommunene. Jeg tror resultatene i denne undersøkelsen speiler at innbyggerne i store kommuner som antar de vil komme relativt uberørt ut av sammenslåingsprosessen foreløpig synes kommunereform høres ut som en god ide mens folk i mindre kommuner frykter allerede konsekvensene regjeringens sammenslåingsiver vil ha for tilbudene lokalt, fortsetter Greni.

Senterpartiet har vedtatt å stille krav til folkeavstemninger ved kommunesammenslåinger og krever at regjeringen respekterer resultatet av folkeavstemningene i den enkelte kommune.

- Svarene i undersøkelsen tilsier at det er store forskjeller i hva folk mener om kommunesammenslåing. Derfor er det naturlig at innbyggerne får si sitt i folkeavstemminger og at deres synspunkter blir lyttet til av regjeringen, avslutter Heidi Greni.