Meny
Bli medlem

- Store muligheter for norsk reiseliv

Sist endret: 27.09.2020
Senterpartiet er glad for å være en del av en regjering som satser spesielt på reiseliv. Reiselivsnæringen er en raskt voksende næring, der Norge har gode muligheter for å ta del i den internasjonale veksten, skriv Liv Signe Navarsete og Irene Lange Nordahl.

- av Liv Signe Navarsete, leder Sp og Irene Lange Nordahl, næringspolitisk talskvinne Sp

 

I disse dager gjør norske mat- og reiselivsbedrifter stor suksess under en av verdens største forbrukermesser for mat og landbruk, Grüne Woche i Berlin. Senterpartiet er glad for å være en del av en regjering som satser spesielt på reiseliv. Reiselivsnæringen er en raskt voksende næring, der Norge har gode muligheter for å ta del i den internasjonale veksten.

 

XXLofoten er et av mange gode eksempler på innovative, norske reiselivsbedrifter som lykkes. Bedriften organiserer små og store events, kongresser og konferanser, opplevelser og de fleste former for utendørsaktiviteter i Lofoten. XXLofoten ble nylig kåret til Årets reiselivsbedrift 2012 av Innovasjon Norge.

 

Reiselivsnæringen er en sammensatt næring spesielt preget av mange små og mellomstore bedrifter, spredd over hele landet. Regjeringens nye reiselivsstrategi Destinasjon Norge, ble utarbeidet i nært samarbeid med næringa. SP er spesielt tilfreds med at strategien innebærer en satsing på reiselivsbedrifter i distriktene. Flere helårs arbeidsplasser er et av de mest sentrale målene i den nye reiselivsstrategien, og dette er god senterpartipolitikk.

 

Sp ser også positivt på at den nye strategien vil styrke satsingen på landsdelsselskap som Nordnorsk Reiseliv og Fjord Norge, samt åpner for mulighet til etablering av Fjell Norge som eget landsdelsselskap.

 

Regjeringen går i den nye strategien inn for færre og sterkere destinasjonsselskap. Reiselivsaktørene har selv gitt tydelig tilbakemelding om at de ønsket en slik omlegging, og Sp støtter dette. I likhet med næringen selv, mener vi omleggingen vil gi destinasjonsselskap med større muskler til å møte utviklingen framover. Det er nå viktig å komme i gang med dette arbeidet, slik at reiselivet står bedre rustet i konkurransen framover.

 

En bedre koordinering mellom samferdselsstrategi og reiseliv på alle nivåer er viktig for en mer samordnet reiselivspolitikk. Derfor er Sp opptatt av ordningen knyttet til kryssubsidiering mellom flyplassene – en ordning som er helt avgjørende for å opprettholde et godt flytilbud over hele landet. SP er også opptatt av at tilgjengeligheten for norske reisemål må bedres, og er derfor positive til at det nå skal utvikles en nasjonal ruteplanlegger for kollektivtransport, samt at satsingen på nasjonale turistveier skal videreføres.

 

Reiselivsnæringen står for 6,5 prosent av fastlands-Norges BNP og sysselsetter 230 000 årsverk i 14 000 bedrifter spredt på alle landets kommuner. Fram til 2030 forventes en nær dobling i verdensturismen. Med regjeringens nye reiselivsstrategi er Norge nå på offensiven og bedre rustet til å dra fordeler av en slik voldsom økning.