Meny
Bli medlem

Storkommuner gir ikke mer velferd

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Kommunereformen vil føre til stort inntektstap i kommuner som vil stå alene. Sanner bryr seg ikke om at folk i små kommuner er de mest fornøyde i landet, skriver Heidi Greni (Sp).
 
 
Av Heidi Greni, stortingsrepresentant (Sp)
 
 
 
Statsråd Jan Tore Sanner strever med å få fart på kommunereformen og har i den forbindelse skrevet en kronikk hvor hovedbudskapet er at større kommuner gir mer velferd. Det er feil.
 
Hvert år måler Difi, direktoratet for forvaltning og IKT, innbyggertilfredshet med kommunale tjenester. Folk i mindre kommuner er mest tilfreds med tjenestene de får. Sanner mener stort er best helt uavhengig av hva folk mener.
 

Sykehjem og skoler flyttes
 
Sanner sier i sin kronikk at kommunereformen er en anledning til å sikre den lokale skolen og det lokale sykehjemmet. Han underkjenner dermed rapporten fra PROBA samfunnsanalyse som ble gjennomførte for Kommunaldepartementet i 2013 for å evaluere konsekvensene av 39 kommunesammenslåinger etter 1988. Den viser at veksten i kommunal sysselsetting er kommet der den nye kommunens administrasjonssenter er lokalisert. Det er ikke bare rådmannskontorene som flyttes, men også sykehjemmet og skolen.
 

Truer til sammenslåing
 
Kommunereformen går på lavgir. Så langt er det vedtatt sammenslåing av ni kommuner. Regjeringen og dens støttepartier har sagt at kommunesammenslåinger skal baseres på frivillighet. Senterpartiet har hele tiden advart mot regjeringens trusler om tvang dersom reformen ikke får ønsket framdrift. Nå trer tvangselementene fram.
 
Forslaget til nytt inntektssystem for kommunene, som er retningslinjene for overføring av penger fra stat til kommune, er nylig sendt på høring. Her settes løftene om at inntektssystemet ikke skal brukes til å presse fram kommunesammenslåinger til side. Nå er det nettopp det som gjøres. Det skal ikke lenger gis kompensasjon for frivillige smådriftsulemper, heter det, og foreslås store endringer i det såkalte basistilskuddet som alle kommuner får, og småkommunestilskuddet til kommuner med mindre enn 3200 innbyggere. Systemet for overføring
 

Kommuner vil tape mange millioner kroner
 
Telemarksforsking har gjort beregninger som viser at 320 kommuner vil miste to og en halv milliarder kroner som følge av departementets forslag. Dette er selvsagt gjort for å presse fram økt fart i kommunereformen. Enda tydeligere blir signalene når det foreslås at kommuner som slår seg sammen i denne stortingsperioden, vil få beholde alle sine nåværende tilskudd uavkortet i 15 år framover.
 
Svært mange kommuner vil tape 10 millioner kroner årlig på den foreslåtte omleggingen av inntektssystemet. Det blir 150 millioner over 15 år. To kommuner som slår seg sammen kan altså få 300 millioner kroner mer i overføringer de nesten 15 årene enn om de fortsetter hver for seg.
 

Frivillig sammenslåing?
 
Vi er godt i gang med kommunereformen, sier statsråd Sanner i sin kronikk, men er tydeligvis ikke tilfreds med støtten. Kommuner som etter gjennomførte utredninger mener de ivaretar innbyggernes velferd og interesser best ved å fortsette som egen kommune, møter nå trusler om kutt i inntektene.
 
Senterpartiet avviser regjeringens bruk av inntektssystemet for å fremme kommunesammenslåinger. De andre partiene må snarest mulig si fra om de holder fast ved at kommunereformen skal baseres på frivillighet. Det haster fordi kommunene skal ha utredninger om kommunesammenslåing klar i løpet av de nærmeste månedene.