Meny
Bli medlem

STØRRE FOKUS PÅ RASSIKRING

Sist endret: 27.09.2020 #Telemark
Beate Marie Dahl Eide vil ha større fokus på rassikring i Telemark, og utfordrer Statens Vegvesen om temaet.

Senterpartiets samferdselspolitiker, Beate Marie Dahl Eide, er bekymret etter de mange rasene som har gått langs veiene i Telemark den siste tiden. Dette viser at veret stiller større krav til både planlegging og opprusting av vegnettet vårt,og det er et større behov for rassikring. Områder som har vært regnet som trygge kan plutselig rammes.

Dahl Eide vil ha større fokus på rassikring i fylkeskommunen, og vil be om en orientering fra Vegvesenet på samferdselsutvalgets møte 10.juni. Vi må få større bevissthet rundt dette temaet. Nå må vi få en orientering om status på vegene i Telemark, hvilke skader har været gjort på veiene våre, hvilke behov ser vegvesenet på rassikringsområdet.

Dahl Eide sier at Telemark må være mer frampå for å få mer av de sentrale midlene som settes av til rassikring. Regjeringen har bevilget 7,5 milliard ekstra til rassikring av fylkesvegene i Nasjonal Transportplan. Dette må vi benytte oss av, sier Dahl Eide.