Meny

Større satsing på samferdsel

Sist endret: 16.03.2017 #Buskerud
Senterpartiet fremmet i fylkestinget torsdag forslag om en større satsing på samferdsel. Senterpartiet vil ha mer asfalt på fylkesveiene, og foreslo en økt ramme på 10 mill kroner til dette formålet. Og når investeringsmidler man har, ikke blir brukt, etterlyser Ole Johnny Stan mer handling fra flertallspartiene.

Senterpartiet fremmet i fylkestinget torsdag forslag om en større satsing på samferdsel. Senterpartiet ønsker mer asfalt på fylkesveiene, og foreslo en økt ramme på 10 mill til dette formålet. Flertallspartiene stemte imot denne disposisjonen.

- forfallet på fylkesveiene er enormt. Fylkestinget må ta realitetene innover seg. Når man sitter igjen med store investeringsmidler, som ikke vil bli brukt, bruker ikke fylkeskommunen de mulighetene de har, uttaler gruppeleder Ole Johnny Stavn, som etterlyser mer handling fra Høyre, FrP og KrF.

- Det er ikke det en bevilger av midler som gir bedre vei, men det en faktisk får gjort i praksis, her svikter det styrende flertallet, uttaler Stavn.

- flertallspartiene prioriterer å utvide parkeringsplassen ved fylkeshuset for politikerne, vi i Senterpartiet ønsker bedre fylkesveier. Her er det store politiske forskjeller, uttaler Stavn.

Senterpartiet foreslo videre at vegvesenet måtte ha en "reserveliste" av prosjekter, som raskt kan iverksettes hvis man sitter med ubrukte midler i løpet av driftsåret. I dag er situasjonen slik at ubrukte midler blir overført påfølgende år.

For Senterpartiet var det videre viktig ved behandlingen av revidert budsjett å få presisert at det ikke skal foretas ytterligere endringer i tannklinikkstrukturen.

-Mange steder i fylket har man de siste årene opplevd en usikkerhet rundt de lokale tannklinikkene. Dette er uheldig, og unødvendig uttaler gruppeleder Ole Johnny stavn. Senterpartiet skal være garantisten for at man har nærhet, også til tannlegen.

 

For ytterligere kommentarer kan Ole Johnny Stavn kontaktes på telefon: 91370017